Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/10/2016
Парламентарен контрол - петък, 11 часа

I. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно необходимост от проверка на "Експозиционна зала и родна къща на Тодор Живков", част от Исторически музей - гр. Правец дали недопустимo разпространява политическа идеология.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно грижите на държавата за Историческия музей в Правец и Музейния комплекс с подаръци на Тодор Живков.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно недопустими привилегии при приема на ученици в националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура.

II. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно водената от българското правителство и от МВР политика, свързана с опазване на живота и здравето на гражданите, пътуващи по пътищата на България, както и мерките за увеличаване на безопасността по пътищата.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно подготовка на разследващите полицаи.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно големия брой пътно-транспортни произшествия с трагичен край в гр. Пловдив и областта.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно актуална позиция на правителството на Република България и МВР относно присъединяването към Шенген.

5. Въпрос от н.п. ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН относно действията на отдел "Пътна полиция" - Разград.

6. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно справедливо определяне на трудовото възнаграждение в държавната администрация.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ и СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно полицейска акция и разпит на свидетели в с.Тракиец, община Хасково, област Хасково, проведена в периода 19-27 септември 2016 г.

8. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно разследване на трафик на хора.

III. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ относно оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

2. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции в Република България след Брекзит.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно правителствено решение за отказ от Държавните акции в Пловдивския панаир.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ, АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ, ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ и ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно прехвърляне на държавния дял от "Международен панаир Пловдив" АД.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно дейността на Съвета на директорите на "Летище Стара Загора" ЕАД.

IV. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА и ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ относно изграждане на първи етап от Национално хранилище за ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци.

2. Въпрос от н.п. МИТХАТ САБРИ МЕТИН относно перспективите пред проекта АЕЦ "Белене".

3. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно издадено разрешение № 455/14.07.2016 г. от министъра на енергетиката за проучване на строителни материали - подземни богатства в местността "Мерата", в непосредствена близост до селата Габерово и Дъбник, общ. Поморие, обл. Бургас.

4. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно осъществяване на контрол и налагане на санкции за незаконен добив на инертни материали в местностите "Ормана" и "Коила" - землището на с. Ново село, общ. Стамболийски, Пловдивска област.

5. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно лансираните от представители на правителството предложения за реализация на АЕЦ "Белене" като частен проект.

6. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни действия, които ще бъдат предприети, с цел осигуряване на газова независимост, като предпоставка за енергийната сигурност на България.

7. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно резултатите от сондажа, извършен от консорциума Тотал - ОМВ - Репсол на територията на блок "Хан Аспарух" в Черно море.

V. Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно контрола върху фирмите - доставчици на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно финансовия ресурс за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно извършени проверки от Главна дирекция "Инспекция по труда" за спазване на работното време.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 2 въпроса от народния представител Светослав Белемезов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Светослав Белемезов;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева – на въпрос с писмен отговор от народния представител Мариана Тодорова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос от народния представител Мартин Иванов; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Слави Бинев; и Кирил Добрев;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Валентин Павлов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Атанас Мерджанов и Кристиан Вигенин - към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- въпрос от народния представител Вили Лилков - към министъра на икономиката Божидар Лукарски;
- въпрос от народния представител Хюсеин Хафъзов – към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- 4 въпроса от народния представител Иван Станков - към министъра на икономиката Божидар Лукарски (2 въпроса), и към министъра на земеделието и храните Десислава Танева (2 въпроса).
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, министърът на здравеопазването Петър Москов, и министърът на финансите Владислав Горанов.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват - заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
Поради служебна командировка, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва народният представител Кристиан Вигенин.

Форма за търсене
Ключова дума