Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/10/2016
Парламентарен контрол

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно политиката по усвояване на средства от Европейския съюз за програмен период 2014 - 2020 г.

II. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно необходимост от проверка на "Експозиционна зала и родна къща на Тодор Живков", част от Исторически музей - гр. Правец дали недопустимo разпространява политическа идеология.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно грижите на държавата за Историческия музей в Правец и Музейния комплекс с подаръци на Тодор Живков.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно недопустими привилегии при приема на ученици в националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура.

4. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ и ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ относно напредъка в политиката на Минитерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството.

III. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ относно наложени от Република Турция ограничения пред участието на български общини, в изпълнението на проекти по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно предложения за нови назначения на посланици.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно необходимост от отзоваване на българския посланик в Скопие, прекратяване на преговорите за Договора за добросъседство и налагане на вето на членството на Република Македония в Европейския съюз.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ относно демонстративно поругаване на символи и паметници, свързани с българската история и националното ни достойнство.

IV. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно замърсяване на въздуха в град Враца.

2. Въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно системни замърсявания на въздуха в град Русе.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мерки за прекратяване на увреждането на жизнената среда в гр. Видин.

V. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ относно оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно правителствено решение за отказ от Държавните акции в Пловдивския панаир.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ, АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ, ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ и ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно прехвърляне на държавния дял от "Международен панаир Пловдив" АД.

4. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно разширяване възможностите за партньорство и търговски обмен между Република България и Кралство Нидерландия.

5. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно предприета инициатива кръговата икономика да бъде приоритет на българското председателство на ЕС.

VI. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно намален брой легла за МБАЛ "Св. Иван Рилски" - гр. Дупница в утвърдената Национална здравна карта на Република България.

2. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно произведени ваксини.

3. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно законността на Споразумение за дарение между правителствата на Република Турция и Република България.

VII. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ относно одобряване на списък за доставки на стоки, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

2. Питане от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно Негативните последици от въвеждането на еврото като национална валута, без да се европеизира политиката на доходите в Република България.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно напредъкът по кандидатстването и присъединяването на България към Европейския банков съюз.

5. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно постъпленията на Националния компенсационен жилищен фонд за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

6. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно пропуск в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел за дейности за социално отговорно поведение по чл.10 а от Закона за хазарта.

7. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно нарушаване на забраната за пряка реклама на хазартни игри и задълбочаване на хазартното поведение сред населението.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно участието на България в ERM ІІ.

VIII. Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно контрола върху фирмите - доставчици на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно финансовия ресурс за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно извършени проверки от Главна дирекция "Инспекция по труда" за спазване на работното време.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 6 въпроса с писмен отговор от народния представител Валентин Павлов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Валентин Павлов; и Рушен Риза;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на въпрос с писмен отговор от народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 3 въпрос с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; Мартин Димитров; и Чавдар Георгиев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса и 1 питане от народния представител Слави Бинев - към министъра на икономиката Божидар Лукарски (1 питане); и към министъра на външните работи Даниел Митов (2 въпроса);
- 5 въпроса и 1 питане от народния представител Кристиан Вигенин - към министъра на външните работи Даниел Митов;
- 2 въпроса от народния представител Георги Гьоков - към министъра на икономиката Божидар Лукарски;
- 2 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров - към министъра на здравеопазването Петър Москов, и към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова; министърът на енергетиката Теменужка Петкова; министърът на правосъдието Екатерина Захариева; и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
Поради служебна командировка, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва народният представител Мартин Димитров.
Форма за търсене
Ключова дума