Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/10/2016
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно големия брой пътно-транспортни произшествия с трагичен край в гр. Пловдив и областта.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно справедливо определяне на трудовото възнаграждение в държавната администрация.

3. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно пътно транспортни произшествия по път Е-79, в участък Ботевград - Мездра.

4. Въпрос от н.п. РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ и АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно предаване от страна на МВР на турски граждани на Република Турция.

5. Въпрос от н.п. РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ и АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно искане на политическо убежище от чужди граждани в Република България.

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мерки за намаляване на задръстванията на Дунав мост Видин-Калафат.

II. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно политиката по усвояване на средства от Европейския съюз за програмен период 2014 - 2020 г.

III. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно съдбата на неизползваните имот на бившата Школа за запасни офицери "Христо Ботев" - гр. Плевен.

2. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно освобождаването от военна служба на генерал - майор Румен Радев, командир на Военновъздушните сили на Република България от 2014 - 2016 г.

IV. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно негативните последици от въвеждането на еврото като национална валута, без да се европеизира политиката на доходите в Република България.

3. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно постъпленията на Националния компенсационен жилищен фонд за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

4. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно пропуск в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел за дейности за социално отговорно поведение по чл.10 а от Закона за хазарта.

5. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно нарушаване на забраната за пряка реклама на хазартни игри и задълбочаване на хазартното поведение сред населението.

V. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ относно Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно правителствено решение за отказ от Държавните акции в Пловдивския панаир.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ, АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ, ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ и ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно прехвърляне на държавния дял от "Международен панаир Пловдив" АД.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно дейността на Съвета на директорите на "Летище Стара Загора" ЕАД.

VI. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ относно рехабилитацията на моста на автомагистрала "Хемус", в участъка Витиня.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно ремонт и рехабилитация на път ІІІ - 112, част от трасето, свързващо гр. Видин с гр. София.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Чавдар Пейчев;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов;
- министърът на културата Вежди Рашидов – на 1 въпрос от народния представител Станислав Станилов, и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Свиленски;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на 1 въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос от народните представители Георги Търновалийски, Манол Генов и Стефан Данаилов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 1 въпрос от народните представители Георги Гьоков и Манол Генов, и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров – към министъра на финансите Владислав Горанов;
- 1 въпрос от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров – към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- 1 въпрос от народния представител Хюсеин Хафъзов – към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов – към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- 1 въпрос от народния представител Манол Генов – към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 1 питане от народния представител Слави Бинев – към министъра на икономиката Божидар Лукарски;
- 1 въпрос от народния представител Никола Хаджийски – към министъра на финансите Владислав Горанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева, министърът на външните работи Даниел Митов, и министърът на правосъдието Екатерина Захариева.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
Поради участие в среща с международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Петър Москов.
Форма за търсене
Ключова дума