Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/04/2017
I. Николай Денков, служебен министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР).

II. Николай Павлов, служебен министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно становище на правителството на Република България относно антимонополното дело на Европейската комисия срещу "Газпром".

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- служебният заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването Илко Семерджиев – на 2 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров; и Иван Валентинов Иванов; и на 1 питане от народния представител Стоян Мирчев;
- служебният министър на земеделието и храните Христо Бозуков – на 2 въпроса от народните представители Георги Гьоков, и Дора Янкова; и на 5 въпроса с писмен отговор от народния представител Десислава Танева;
- служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов – на 4 въпроса от народните представители Манол Генов, Лиляна Павлова (2 въпроса), и Дора Янкова; на 17 въпроса с писмен отговор от народния представители Лиляна Павлова; и на 1 питане от народния представител Лиляна Павлова.
- служебният министър на образованието и науката Николай Денков – на 1 въпрос от народния представител Петър Витанов;
- служебният министър на правосъдието Мария Павлова – на 2 въпроса от народните представители Екатерина Захариева;
- служебният министър на вътрешните работи Пламен Узунов - на 5 въпроса от народните представители Крум Зарков; Цветан Цветанов и Пламен Нунев (2 въпроса); и Валентин Радев и Маноил Манев (2 въпроса);
- служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова - на 1 въпрос от народните представители Пенчо Милков, Крум Зарков и Георги Стоилов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлага отговорът на:
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров – към служебния министър на труда и социалната политика Гълъб Донев.

Форма за търсене
Ключова дума