Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/05/2017
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно стратегия за довършването на автомагистрала "Хемус".

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно скоростен път София-Видин, степен на готовност на изграждане.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно състояние на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Стара Загора, мерки за подобряването ?.

4. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно изграждане Районна пречиствателна станция за отпадни води - Силистра.

II. Николай Петров, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА относно разпределението на финансовите средства за болнична медицинска помощ между отделните области в страната.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно неизпълнение на Решение на № РД-НС-04-11/17.01.2017 г. на Надзорния съвет на НЗОК.

3. Въпрос от н.п. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА и ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно завишаване над нормата радиологични показатели на питейната вода в град Хасково.

III. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно практика компаниите да предлагат стоки от една и съща марка и опаковка, но с различни съставки в "старите" и "новите" членки на ЕС.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) през 2017 г..

3. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно състоянието на българската гора.

4. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно сертифицираните лаборатории за контрол на храните.

IV. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно надграждане и разширяване на уеб базираната информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина /СТИВ/ и ИАНМСП.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на 2 въпроса от народните представители Васил Антонов; и Иво Христов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народния представител Петър Христов Петров; и на 1 питане от народния представител Манол Генов;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на 1 въпрос от народния представител Петър Христов Петров;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 1 въпрос от народните представители Пенчо Милков и Георги Стоилов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 3 въпроса от народните представители Пенчо Милков, Крум Зарков и Георги Стоилов; Дора Янкова; и Атанас Костадинов;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на 1 въпрос от народния представител Васил Антонов;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 въпрос от народния представител Михаил Христов; и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков;
- въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на здравеопазването Николай Петров.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контролняма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Форма за търсене
Ключова дума