Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/05/2003
ТОЧКА ПЪРВА


Разисквания по питането от народните представители Емилия Масларова и Кръстьо Петков към министъра на здравеопазването Божидар Финков относно недостига на средства за лекарства.

ТОЧКА ВТОРА


Отговори на актуални въпроси и питания


I. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно социалната програма на БТК.

II. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
1. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно мерките от страна на Министерството на културата за довършване на ремонта и реконструкцията на Народния Театър за младежта -София.
2. Питане от н.п. БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ и НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно опазването на античния град Рациария и некрополите му, разположени в землището на с. Арчар, област Видин.
3. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ относно проблем, възникнал в Оперно-филхармонично дружество - Русе.

III. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно заличаване на исторически места в Бургаска област.

IV. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:
1. Питане от н.п. АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА относно бездействието на Областния управител на Разградска област по отношение на решение на Върховен административен съд, както и на разпореждане на Разградска окръжна прокуратура и продължаващото незачитане на законите в Република България.
2. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно осъществяване на контрол върху дейността на представители от държавната администрация и членове от политическите кабинети, при участието им в управителни и надзори органи на частни търговски дружества и дружества, в които държавата има участие под 50% от капитала на дружеството.
3. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно работата, свършена от Комисията за борба срещу корупцията в изпълнителната власт и в държавната администрация.
4. Актуален въпрос от н.п.кръстьо ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно щатовете и назначенията в държавната администрация.

V. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:
Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.

VI. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
Питане от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно проблеми с газификацията на региона Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.

VII. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:
Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно изпълнение на Решението на Върховния административен съд от 28 март 2003 г. за съдбата на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".

VIII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно референдум в гр. Ахтопол, село Бродилово, село Резово, село Синеморец и село Варвара за отделянето им в самостоятелна община.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на работите по изпълнение на Националния план за икономическо развитие до 2007 г. и програмата за изграждането на пречиствателни станции за отпадни води в басейна на р. Марица в градовете Стара Загора, Хасково и Димитровград.

IX. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда м социалната политика ще отговори на
1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно прекратяване на трудовия договор на г-жа Светла Георгиева Стойнева, директор на дирекция "Социално подпомагане" в община Павел Баня.
2. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно изплащане на обезщетения на съкратени работници от въгледобива.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно извършване на основен ремонт на Дома за стари хора в Пазарджик.

Х. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно реституционни претенции за земеделски земи, на които в момента са разположени военни поделения на Министерството на отбраната.

XI. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно средствата за експортно застраховане.
2. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно принудителното събиране на държавните вземания от земеделските кооперации.

XII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно уволнение на специалисти от различни служби към Министерството на земеделието и горите.
2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно структурата, статута и бъдещето на ЕООД Районна ветеринарна станция - Добрич.
3. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно осигурен финансов ресурс за 2003 год. за подпомагане на земеделските производители в това число и неговото разпределение по отрасли и региони.

На основание чл. 78, ал. З от ПОДНС, министърът на вътрешните работи Георги Петканов е поискал отлагане със седем дни на отговора на актуален въпрос от народния представител Евгени Чачев.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат:
- отговорът на министър Неждет Моллов - на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- отговорът на министъра на финансите Милен Велчев - на актуален въпрос от народния представител Румен Петков;
- отговорът на министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме – на актуален въпрос от народния представител Радослав Илиевски.
Поради неотложен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев.

Форма за търсене
Ключова дума