Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/06/2017
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно темпове на усвояване на средства по еврофондовете за периода 2014-2020.

II. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно предсрочно освобождаване на затворници за добро поведение.

2. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно конкретни действия на България за структурирането и започване на работа на Европейската прокуратура.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ и ИВАН КИРОВ ГЕНОВ относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно участие на български фирми в рехабилитацията на ПАВЕЦ "Чаира".

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА и МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно спиране на процедура за предоставена концесия.

4. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно ТЕЦ "АЙ И ЕС Гълъбово" /AES - Гълъбово/ и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" АД.

5. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно напрежение в НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи", гр. Пловдив.

IV. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ и ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ относно плажа "Болата".

2. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно мерки за осигуряване на охраната и безопасността на туристите по Черноморието.

V. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно политиките на министерството относно искания на общини за съгласие промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно събиране на информация от Министерството на образованието и науката за образователното ниво и трудовата заетост на родителите на децата от детските градини и учениците от специализираните и неспециализирани училища.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно мерки по повод на зачестилите случаи на насилие в училищата.

VI. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно създаване на функционален модел и политика за изпълнение на основните задачи на МВР.

2. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно воденето на хибридна война у нас от терористични групировки.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно пълноценното функциониране на интегрираната система за охрана на границата с Турция.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно мерките за установяване и задържане на лица, подпомагащи незаконното преминаване през България на граждани от трети страни.

VII. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно финализирането на проекта на Национална стратегия за развитие на културата.

VIII. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно проверки на всички язовири и съоръженията към тях.

IX. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно изпълнението на Закона за водите, във връзка с провежданата реформа в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" и одобряването на бизнес плановете на ВиК - операторите за новия регулаторен период - 2017 - 2021 г.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно възможности за разширяване на път І-1 от кв. "Княжево" до ПВ "Даскалово" - км 276+162 до км 286+847, с обща дължина 10,685 км.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ и СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ относно обследване на настилката на пътната отсечка Дупница - Самоков.

4. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път ІІІ-559 с. Полски градец - Тополовград - с. Устрем.

5. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ относно финансиране на неотложен превантивен ремонт на участък от третокласната пътна мрежа ІІІ-8003 Блатница - Смилец - Дюлево от 23 + 764 до км 38 + 700, свързващ гр. Стрелча с областния център Пазарджик.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ относно ремонт на третокласни пътни отсечки от Републиканската пътна мрежа на България.

7. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ относно финансиране изграждането на Западния околовръстен път на гр. Пазарджик.

8. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно състоянието на пътя Тутракан - Кубрат.

9. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно строителство на втори Дунав мост при Русе и отваряне на два сухопътни пропусквателни пункта.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на 1 питане от народния представител Корнелия Нинова; и на 1 въпрос от народния представител Петър Витанов;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на 3 въпроса от народните представители Боряна Георгиева; Николай Цонков; и Веселин Марешки; и на 1 питане от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Миглена Александрова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 2 въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов; и Манол Генов;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на 5 въпроса от народните представители Веселин Марешки; Светла Бъчварова; Кръстина Таскова (2 въпроса); и Георги Стоилов и Светла Бъчварова;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос от народния представител Гергана Стефанова; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Светла Бъчварова;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народните представители Донка Симеонова, Ирена Анастасова и Веска Ненчева; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Валентинов Иванов; и Ирена Анастасова;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова – на 2 въпроса от народния представител Жельо Бойчев; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Жельо Бойчев.
Поради предварително планирано посещение в Командването на Военноморските сили на Република България, гр. Варна и среща с личния състав, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Искрен Веселинов към заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика Валери Симеонов;
- 1 въпрос от народните представители Иван Валентинов Иванов, Георги Свиленски и Стоян Мирчев - към министъра на вътрешните работи Валентин Радев;
- 2 въпроса от народния представител Нина Миткова - към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради предварително поет външнополитически ангажимент, свързан с работна среща с участието на всички дипломатически представители на чужди мисии в Република България, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на труда и социалната политика Бисер Петков; и министърът на околната среда и водите Нено Димов.

Форма за търсене
Ключова дума