Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/06/2017
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно възстановяване на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно планиране и провеждане на обучение и подготовка на резервисти от Министерството на отбраната.

3. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно възстановяване на наборната военна служба.

4. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ относно статут на служител в Министерството на отбраната.

5. Въпрос от н.п. КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ, ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ и ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ относно инвестиционен проект на Сухопътни войски.

6. Въпрос от н.п. КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ, ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ и ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ относно проверка на изготвяне на технически спецификации на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров".

7. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно правото на свободен достъп на граждани до парковата територия на резиденция "Лозенец".

8. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно провежданата кадрова политика и осигуряването й със средства от бюджета на Министерството на отбраната.

II. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ, АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ИВАН КИРОВ ГЕНОВ относно мерки за насърчаване на заетостта в област Враца до края на 2017 г.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно правото на лицата да прехвърлят пенсионното си осигуряване от частните пенсионни фондове във фондовете на държавното обществено осигуряване, практика по прилагане на чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване.

III. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно констатации в Доклада на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

IV. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно конкретни мерки за подобряване чистотата на въздуха в София.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ, ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ и КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе.

3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ и НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно рекултивиране на сметищата в област Пазарджик.

V. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно структурни и финансови проблеми в Изпълнителна агенция "Борба с градушките".

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитие и подпомагане на биологичното пчеларство в България.

3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ, СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно сключване на договор за изпълнение на общинската мярка по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020".

VI. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно проверки на всички язовири и съоръженията към тях.

VII. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА относно повишаващото се ниво на детската агресия и нейните прояви по време на пребиваването на децата в учебните заведения.

2. Въпрос от н.п. НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА относно повишаване на интереса на учениците към училището и учебния живот и мотивираното им участие в него.

3. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА, ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА и ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.).

4. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно оценка на въздействието на Закона за предучилищното и училищното образование.

VIII. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно закупени нови автомобили за нуждите на Министерството на вътрешните работи.

2. Питане от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно актуални проблеми на МВР и политика за оптимизиране на министерството.

3. Питане от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи за превенция и противодействие на битова и конвенционална престъпност в област Плевен.

4. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно мерките за борба, които предприема МВР за справяне с нарасналата битова престъпност в район "Нови Искър", Столична община.

IX. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно състоянието на пътя Тутракан - Кубрат.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно строителство на втори Дунав мост при Русе и отваряне на два сухопътни пропусквателни пункта.

3. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно финансово състояние на "ВИК-Шумен" АД.

4. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно състоянието на пътното платно след рехабилитацията на 20 км. отсечка от път ІІІ-804 Поповица - Асеновград и мостово съоръжение при км 0+189.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно качеството на питейната вода в с. Чирен, общ. Враца.

6. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ИВАН КИРОВ ГЕНОВ относно ремонт на републикански път II-11, участък "Обходен път на Козлодуй".

7. Въпрос от н.п. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ относно републикански път III-208 "Провадия - Дъскотна-Айтос" от км 51+130 до км.82+650, в териториален обхват - граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък.

8. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път III-5509 Свиленград-Райкова могила-Щит-Пашово-Сладун-Варник-Маточина, област Хасково.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 1 въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски;
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 1 въпрос от народните представители Кристиан Вигенин и Николай Бошкилов;
- министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова – на 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 3 въпроса от народните представители Стефан Бурджев (2 въпроса); и Кристиан Вигенин и Николай Бошкилов; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Николай Сираков и Иглика Събева;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос от народния представител Георги Търновалийски;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на 1 въпрос от народните представители Пенчо Милков и Крум Зарков; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Теодора Халачева; и Йордан Младенов;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 въпрос от народния представител Веска Ненчева;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 1 въпрос от народните представители Валентина Найденова и Милко Недялков;
- министърът на здравеопазването Николай Петров – на 1 въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министърът на туризма Николина Ангелкова - на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Меглена Александрова;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на 1 въпрос от народните представители Весела Лечева и Иван Ченчев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Искрен Веселинов към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов;
- 4 въпроса от народните представители Кръстина Таскова (2 въпроса); Георги Търновалийски; и Веселин Марешки към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- 1 въпрос от народния представител Гергана Стефанова към министъра на икономиката Емил Караниколов;
- 1 въпрос от народния представител Ивелина Василева към министъра на околната среда и водите Нено Димов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, и министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова.
Форма за търсене
Ключова дума