Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/07/2017
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Бойко Борисов, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер - председател на Европейската комисия.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно създаването на обща европейска армия.

II. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно осъществяване на проект на НСИ "Реализиране на ЦАИС "Единна входна точка".

III. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ относно неконвенционално оръжие.

2. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно възнаграждения на военнослужещи, участващи в охраната на българската граница.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно финансовото и кадрово състояние на Военна академия "Г.С.Раковски".

IV. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ относно откриване на нов ГКПП Струмяни - Берово (Клепало).

2. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно конкретни искания на България за промяна на Дъблинския регламент.

3. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно договор за добросъседство между Република България и Република Македония, който се подготвя за подписване на 2 август 2017 г.

V. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно мерките предвидени от Министерството на туризма за привличане на чуждестранни туристи до края на летен туристически сезон 2017.

VI. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно състоянието на пътя Тутракан - Кубрат.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно строителство на втори Дунав мост при Русе и отваряне на два сухопътни пропусквателни пункта.

3. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно финансово състояние на "ВИК-Шумен" АД.

4. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно състоянието на пътното платно след рехабилитацията на 20 км. отсечка от път ІІІ-804 Поповица - Асеновград и мостово съоръжение при км 0+189.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно качеството на питейната вода в с. Чирен, общ. Враца.

6. Въпрос от н.п. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ относно републикански път III-208 "Провадия - Дъскотна-Айтос" от км 51+130 до км.82+650, в териториален обхват - граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък.

7. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ИВАН КИРОВ ГЕНОВ относно ремонт на републикански път II-11, участък "Обходен път на Козлодуй".

8. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път III-5509 Свиленград-Райкова могила-Щит-Пашово-Сладун-Варник-Маточина, област Хасково.

9. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно бедствено състояние на републикански път II - 11, свързващ община Гулянци с община Никопол.

10. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно състояние на републикански път III - 305, свързващ Плевен и Тетевен.

11. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ относно изграждане на българската част от пътя Струмяни - Берово.

12. Въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно необходимостта от превантивен ремонт на пътен участък Цървеняно - Граница ОПУ - Перник.

13. Въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно необходимостта от превантивен ремонт на пътен участък Горна Козница - Мала Фуча - Бабино - Бобов дол.

14. Въпрос от н.п. ИВАН КИРОВ ГЕНОВ и НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно аварийно състояние на пътни участъци от републиканската пътна мрежа в община Роман.

15. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Сливен, подновяване на изграждането на обекта.

16. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА и НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно проекта "Каскада Въча".

17. Въпрос от н.п. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ относно състоянието на третокласния главен път ІІ-53 Поликраище - Първомайци - Горна Оряховица.

18. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА и НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити региони.

19. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно изграждането на тунела под връх Шипка.

20. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ и КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ относно съществуващи проблеми с водоснабдяването на обекти (почивни станции, хотели, къщи за гости и други) във вилна зона с. Чифлик, община Троян.

21. Въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ относно рехабилитация на път ІІ-37 Пазарджик - Пещера - Батак.

22. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ и ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно включена мярка за подкрепа на реформата в сектор здравеопазване за реформиране на спешната помощ.

23. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно необходимост от основен ремонт на преминаващите през Община Братя Даскалови, област Стара Загора, третокласни републикански пътища ІІІ-608 и ІІІ-565, които са част от републиканската пътна мрежа на България.

VII. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА относно информация за нередности в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр.Карлово.

2. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно физическа агресия срещу служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас.

VIII. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно бутането на ограда на национален паметник на културата с историческо значение и строежа на многоетажен паркинг.

IX. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ относно кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие".

2. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно намаляване на хранителните отпадъци.

3. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно критериите за оценка на проектните предложения по линия на Програмата за развитие на селските райони.

4. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно уловът на бяла мида в Черно море.

5. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно "Мизия 2000" АД - гр. Плевен, визия и намерения на Министерство на земеделието, храните и горите.

6. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно състояние на предпазните диги по поречието на р. Дунав на територията на община Гулянци, област Плевен.

7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно списъци с активи - земеделска техника, за които са определени референтни цени по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ и РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно проблеми с прилагането на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.

9. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно прилагането на схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии.

10. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на биологичното производство.

11. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно контрол на качеството на внасяните в Р България хранителни продукти.

X. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА относно инициативата на Европейската комисия за стартиращ и развиващ се бизнес.

XI. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно готовността на пречиствателните станции по Черноморието за летния туристически сезон.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА и МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно възможности за стопанисване и управление от община Троян на находища на минерални води в с.Чифлик и с.Шипково, Община Троян, област Ловеч.

3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ относно предприетите действия по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на собствениците на резервоари с опасен отпадък, находящи се в бившия завод "Полимери" - Девня.

4. Въпрос от н.п. АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ и РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ относно решение на Европейската комисия определящо нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества отделяни в атмосферата от големите горивни инсталации.

5. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно информация за черноморските делфини.

XII. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно изграждането на обходния път на гр. Козлодуй.

XIII. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА и ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно състоянието на Зимния дворец на спорта в София.

XIV. Николай Петров, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно нападенията над медицински екипи и мерки за справяне с тях.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ИВАН КИРОВ ГЕНОВ относно организация на дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата.

3. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно системата за пръстова идентификация, изведена от експлоатация на 7 април 2017 г.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 1 въпрос от народните представители Васил Антонов, Стефан Бурджев и Чавдар Велинов; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Стефан Бурджев;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 4 въпроса от народните представители Галя Захариева и Снежана Дукова; Донка Симеонова; Стоян Мирчев; и Нина Миткова; и на 2 питания от народните представители Анелия Клисарова, Иво Христов, Николай Цонков и Стоян Мирчев; и Халил Летифов, Ерол Мехмед, Сергей Кичиков и Исхан Халил;
- министърът на здравеопазването Николай Петров - на 6 въпроса от народните представители Георги Свиленски и Христо Проданов; Стефан Апостолов, Даниела Савеклиева, Георги Динев, Александър Мацурев и Димитър Гамишев (2 въпроса); Красимир Събев и Борислав Борисов; Юлиян Папашимов и Румен Генов; и Валентина Найденова и на 1 питане от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народните представители Анелия Клисарова и Ирена Анастасова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 2 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков; и към министъра на околната среда и водите Нено Димов;
- 2 въпроса от народния представител Владислав Николов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
- 1 въпрос от народния представител Кристина Сидорова към министъра на културата Боил Банов;
- 1 въпрос от народния представител Георги Търновалийски към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- 2 въпроса от народния представител Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, и към министъра на околната среда и водите Нено Димов;
- 1 въпрос от народните представители Надя Клисурска и Кристина Сидорова към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на финансите Владислав Горанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на правосъдието Цецка Цачева; министърът на вътрешните работи Валентин Радев; и министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова.
Форма за търсене
Ключова дума