Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/07/2017
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ 9.00 часа

І. Разисквания по питане – от 11.00 часа

Разисквания по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер - председател на Европейската комисия.

ІІ. Въпроси и питания – 9.00 часа

I. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ относно разходване на над 14 000 000 лева държавни средства за обезвреждане на опасни отпадъци в частен имот.

II. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ относно действия на Министерство на вътрешните работи за удвояване на капацитета на Академията на МВР и обновяване на инфраструктурата на учебните и звена в страната.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно предприетите от МВР мерки за намаляване на пътнотранспортните произшествия.

3. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно нормалното функциониране на Единен европейски номер за спешни повиквания /ЕЕНСП/ 112.

4. Въпрос от н.п. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ и АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА относно информация за проведена среща в Будапеща на министрите на вътрешните работи на страните от Залцбургския форум.

5. Въпрос от н.п. ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ и КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно задръствания около ГКПП Дунав мост.

6. Въпрос от н.п. ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ относно контрола на движението на рискови стоки и товари.

III. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно бедствено състояние на републикански път II - 11, свързващ община Гулянци с община Никопол.

2. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно състояние на републикански път III - 305, свързващ Плевен и Тетевен.

3. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ относно изграждане на българската част от пътя Струмяни - Берово.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно готовността на В и К сектора за кандидатстване по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".

5. Въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно необходимостта от превантивен ремонт на пътен участък Цървеняно - Граница ОПУ - Перник.

6. Въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно необходимостта от превантивен ремонт на пътен участък Горна Козница - Мала Фуча - Бабино - Бобов дол.

7. Въпрос от н.п. ИВАН КИРОВ ГЕНОВ и НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно аварийно състояние на пътни участъци от републиканската пътна мрежа в община Роман.

8. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Сливен, подновяване на изграждането на обекта.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА и НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно проекта "Каскада Въча".

10. Въпрос от н.п. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ относно състоянието на третокласния главен път ІІ-53 Поликраище - Първомайци - Горна Оряховица.

11. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА и НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити региони.

12. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно изграждането на тунела под връх Шипка.

13. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ и КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ относно съществуващи проблеми с водоснабдяването на обекти (почивни станции, хотели, къщи за гости и други) във вилна зона с. Чифлик, община Троян.

14. Въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ относно рехабилитация на път ІІ-37 Пазарджик - Пещера - Батак.

15. Въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ относно рехабилитация на РП III-301 от км. 9+347 крайна регулация гр.Левски до км.14+743, с.Асеновци граница с област Ловеч общо 5 км. 396 метра.

16. Въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ относно рехабилитация на РП III-303 от км. 11+480 до км.19+260, гр.Левски-с.Градище общо 7,397 км.

17. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ и ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно включена мярка за подкрепа на реформата в сектор здравеопазване за реформиране на спешната помощ.

18. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно необходимост от основен ремонт на преминаващите през Община Братя Даскалови, област Стара Загора, третокласни републикански пътища ІІІ-608 и ІІІ-565, които са част от републиканската пътна мрежа на България.

19. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ и ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ относно състоянието на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Плевен.

20. Въпрос от н.п. АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ относно проблемен участък от водопроводна мрежа в гр. Тутракан, област Силистра.

21. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно състоянието на пътни участъци от републикански път І-8 София - Пазарджик.

22. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение - мост над р. Мечка, на автомобилен път Е80.

IV. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА относно информация за нередности в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр.Карлово.

2. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно физическа агресия срещу служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас.

V. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА, ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

2. Питане от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ, ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД, СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ и ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата.

3. Въпрос от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА и ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно финансирането на иновативните училища в България.

4. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно Наредба №16/8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите, издадена от министъра на образованието и науката и обн. в ДВ бр. 100 от 16.12.2016 г.

5. Въпрос от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА относно условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование, които са с трайни увреждания и/или без родители.

VI. Николай Петров, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно нападенията над медицински екипи и мерки за справяне с тях.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ИВАН КИРОВ ГЕНОВ относно организация на дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата.

3. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно системата за пръстова идентификация, изведена от експлоатация на 7 април 2017 г.

4. Питане от н.п. ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ и ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно изпълнение на т. 18 от Решение РД-НС-04-77/21.06.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК.

6. Въпрос от н.п. СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ, ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА, ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция.

7. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ, ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА, ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ, СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ относно Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура".

8. Въпрос от н.п. КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ и БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ относно решение на Надзорния съвет на НЗОК за заплащане на пълната стойност на изкуствено сърце.

9. Въпрос от н.п. ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ и РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ относно приетите от Надзорния съвет Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

10. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно вашата идея за постепенно заменяне на държавните областни болници с частни и съответствието на тази Ваша идея с текста в чл. 52 ал. 1 от Конституцията на Република България.

11. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно плаково протезиране на дъвкателният апарат при възрастни хора.

12. Въпрос от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА относно доплащане от пациенти на ВМА - София, при наличие на мозъчни аневризми, за което в държавни и общински болници не се доплаща.

13. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно запор на банкови сметки и други вземания на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД в Стара Загора, заради задължения за неплатена електрическа енергия към ЕВН България Електроснабдяване.

VII. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно бутането на ограда на национален паметник на културата с историческо значение и строежа на многоетажен паркинг.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно мерки за усъвършенстване на методиката за преразпределение на държавната субсидия за читалищата.

3. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно неизвършено съфинансиране от община Силистра по договор с Министерството на културата за Драматичен-куклен театър гр. Силистра.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно финансиране на читалищата.

VIII. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно намаляване на хранителните отпадъци.

2. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно критериите за оценка на проектните предложения по линия на Програмата за развитие на селските райони.

3. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно уловът на бяла мида в Черно море.

4. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно състояние на предпазните диги по поречието на р. Дунав на територията на община Гулянци, област Плевен.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ и РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно проблеми с прилагането на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно списъци с активи - земеделска техника, за които са определени референтни цени по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.

7. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно "Мизия 2000" АД - гр. Плевен, визия и намерения на Министерство на земеделието, храните и горите.

8. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно качество и цена на детски храни, предлагани на българския пазар.

9. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно третирането на посевите и овощните насаждения със забранени и опасни препарати за пчелите.

10. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно контрол на качеството на внасяните в Р България хранителни продукти.

11. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на биологичното производство.

12. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно прилагането на схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии.

13. Въпрос от н.п. ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ относно извършени дейности от Министерството на земеделието, храните и горите в изпълнение на заповед № Р - 124 от 03 юли 2017 г. на министър-председателя на Република България.

14. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно неизпълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.

15. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ относно управление на Държавния поземлен фонд.

IX. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА относно инициативата на Европейската комисия за стартиращ и развиващ се бизнес.

X. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА и ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно състоянието на Зимния дворец на спорта в София.

XI. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно принципите на управление на Предприятие "Водноелектрически централи" към "НЕК" ЕАД.

XII. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно строителство и въвеждане в експлоатация на нови места за изтърпяване на наказанията.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни действия срещу практиката за назначаване на изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" на длъжности в българските затвори.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на 1 въпрос от народния представител Николай Цонков;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на 1 въпрос от народния представител Виолета Желева и на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Йордан Йорданов (2 въпроса); Надя Клисурска; и Милко Недялков;
- министърът на културата Боил Банов – на 2 въпроса от народния представител Жельо Бойчев;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народния представител Веска Ненчева;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на 1 въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса от народните представители Мартин Тинчев и Димитър Александров; и Даниела Малешкова и Владимир Вълев;
- министърът на труда и социалните грижи Бисер Петков - на 1 въпрос от народния представител Теодора Халачева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 4 въпроса от народните представители Павел Шопов; Илиан Тимчев и Атанас Костадинов; и Тодор Байчев (2 въпроса).
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Петър Витанов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов; и към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков;
- 1 въпрос от народния представител Миглена Александрова към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева;
- 1 въпрос от народния представител Нина Миткова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпрос от народния представител Веселин Марешки към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- 2 въпроса от народния представител Дора Янкова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев; и към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Нено Димов.


Форма за търсене
Ключова дума