Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/07/2017
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ 11.00 часа

I. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно задължения на националния въздушен превозвач "България Ер" АД към държавния бюджет.

II. Николай Петров, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно системата за пръстова идентификация, изведена от експлоатация на 7 април 2017 г.

2. Питане от н.п. ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ.

3. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ, ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА, ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ, СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ относно Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура".

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ и ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно изпълнение на т. 18 от Решение РД-НС-04-77/21.06.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК.

5. Въпрос от н.п. СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ, ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА, ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция.

6. Въпрос от н.п. ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ и РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ относно приетите от Надзорния съвет Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

7. Въпрос от н.п. КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ и БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ относно решение на Надзорния съвет на НЗОК за заплащане на пълната стойност на изкуствено сърце.

8. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно идея на министъра на здравеопазването за постепенно заменяне на държавните областни болници с частни и съответствието на тази идея с текста в чл. 52 ал. 1 от Конституцията на Република България.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно плаково протезиране на дъвкателния апарат при възрастни хора.

10. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно състоянието на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора.

11. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно утвърждаване на Национална здравна карта.

12. Въпрос от н.п. БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ и НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ относно разкриване на филиал за Спешна помощ в община Белица, област Благоевград.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ и ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ относно изпълнението на графика за удължаване на ресурса за експлоатацията на V и VI блок на АЕЦ "Козлодуй".

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА и ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ относно национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци.

IV. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА, ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

2. Питане от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ, ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД, СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ и ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата.

3. Въпрос от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА относно условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование, които са с трайни увреждания и/или без родители.

4. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно бъдещето на училището в село Касъка, в община Доспат.

5. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА относно условията и реда за допълнително финансиране на средищните детски градини и училища.

6. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител.

V. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно мерки за усъвършенстване на методиката за преразпределение на държавната субсидия за читалищата.

2. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно неизвършено съфинансиране от община Силистра по договор с Министерството на културата за Драматичен-куклен театър гр. Силистра.

3. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно разходване на предвидените финансови средства за българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

4. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно подготовката на НДК за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

5. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно мерки за опазването, съхранението и развитието на Античен комплекс, включващ "Късноантичен комплекс Кула", "Храм-кладенец" и "Римска баня", намиращ се край с. Гърло, община Брезник, област Перник.

VI. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ, ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ относно обществено недоволство от закриване на плаж "Делфин".

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ и ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно финансовите резултати на "Слънчев бряг" АД и визия за развитието му.

VII. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно засилено полицейско присъствие в малките населени места със значително ромско население и повишена битова престъпност.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ относно ситуацията в Асеновград.

VIII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансово състояние на "Летище София" ЕАД.

2. Питане от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологиите и съобщенията относно сигурността на Летище София по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.

IX. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА относно инициативата на Европейската комисия за стартиращ и развиващ се бизнес.

X. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА и ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно състоянието на Зимния дворец на спорта в София.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Димитър Данчев;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос от народния представител Адлен Шевкед;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на 2 въпроса от народните представители Станислав Владимиров и Любомир Бонев; и Джейхан Ибрямов и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев;
- министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова – на 1 въпрос от народния представител Велислава Кръстева;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 2 въпроса от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на здравеопазването Николай Петров – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Даниела Дариткова;
- министърът на културата Боил Банов - на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Нона Йотова;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Николай Иванов; и Валентина Найденова и Милко Недялков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Иван Ибришимов към министъра на икономиката Емил Караниколов;
- 2 въпроса от народния представител Миглена Александрова към министъра на вътрешните работи Валентин Радев;
- 1 въпрос от народния представител Донка Симеонова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпроса от народния представител Миглена Александрова към министъра на туризма Николина Ангелкова.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов; министърът на околната среда и водите Нено Димов; и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
Форма за търсене
Ключова дума