Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/09/2017
Парламентарен контрол- 9.00 часа

I. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ, ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ относно обществено недоволство от закриване на плаж "Делфин".

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ и ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно финансовите резултати на "Слънчев бряг" АД и визия за развитието му.

II. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ относно кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие".

2. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно критериите за оценка на проектните предложения по линия на Програмата за развитие на селските райони.

3. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно намаляване на хранителните отпадъци.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ и РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно проблеми с прилагането на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.

5. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно качество и цена на детски храни, предлагани на българския пазар.

6. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно третирането на посевите и овощните насаждения със забранени и опасни препарати за пчелите.

7. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на биологичното производство.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно неизпълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.

9. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ относно управление на Държавния поземлен фонд.

10. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно незаконната сеч в община Севлиево.

11. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно намиране на допълнителни средства при прилагане на подмярка 19.2 от Оперативна програма за развитие на селските райони.

12. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения.

13. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно действия на шуменската Областна дирекция по безопасност на храните в с. Каспичан, община Каспичан.

14. Питане от н.п. БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ относно липсата на анализи, визия и позиции на Министерството на земеделието, храните и горите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

15. Питане от н.п. БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ относно забавяне на процедурите по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони.

16. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно реализирането на заложените мерки в Оперативна програма "Развитие на селските региони" 2014-2020.

17. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно провеждането на политиката по безопасност на храните.

18. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно регистрация на правните основания за ползване на земеделските земи.

III. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно неоснователни изисквания и условия към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно прекратяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

IV. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно Наредба № 16/8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите, издадена от министъра на образованието и науката и обн. в ДВ бр. 100 от 16.12.2016 г.

V. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологиите и съобщенията относно сигурността на Летище София по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.

VI. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА относно инициативата на Европейската комисия за стартиращ и развиващ се бизнес.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно съкратени миньори в община Бобовдол.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Крум Зарков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Нено Димов;
- въпрос от народния представител Адлен Шевкед към министъра на икономиката Емил Караниколов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на вътрешните работи Валентин Радев; министърът на културата Боил Банов; министърът на здравеопазването Николай Петров; и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.


Форма за търсене
Ключова дума