Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/05/2003
I. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно заличаване на исторически места в Бургаска област.

II. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:
1. Питане от н.п. АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА относно бездействието на Областния управител на Разградска област по отношение на решение на Върховен административен съд, както и на разпореждане на Разградска окръжна прокуратура и продължаващото незачитане на законите в Република България.
2. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно осъществяване на контрол върху дейността на представители от държавната администрация и членове от политическите кабинети, при участието им в управителни и надзори органи на частни търговски дружества и дружества, в които държавата има участие под 50% от капитала на дружеството.
3. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно работата, свършена от Комисията за борба срещу корупцията в изпълнителната власт и в държавната администрация.
4. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно щатовете и назначенията в държавната администрация.

III. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
Питане от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно проблеми с газификацията на региона Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.

IV. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно референдум в гр. Ахтопол, село Бродилово, село Резово, село Синеморец и село Варвара за отделянето им в самостоятелна община.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на работите по изпълнение на Националния план за икономическо развитие до 2007 г. и програмата за изграждането на пречиствателни станции за отпадни води в басейна на р. Марица в градовете Стара Загора, Хасково и Димитровград.

V. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на
1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно прекратяване на трудовия договор на г-жа Светла Георгиева Стойнева, директор на дирекция "Социално подпомагане" в община Павел Баня.
2. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно изплащане на обезщетения на съкратени работници от въгледобива.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно извършване на основен ремонт на Дома за стари хора в Пазарджик.
4. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно неизпълнение на Закона за социалното подпомагане и правилника към него.

VI. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно реституционни претенции за земеделски земи, на които в момента са разположени военни поделения на Министерството на отбраната.

VII. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно издаването на транзитни визи от Гранична полиция в ГКПП.

VIII. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно средствата за експортно застраховане.
2. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно принудителното събиране на държавните вземания от земеделските кооперации.
3. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно публична продажба на движими вещи, собственост на "Нова Плама".
4. Питане от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно извършена ревизия на БНТ.

IX. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно уволнение на специалисти от различни служби към Министерството на земеделието и горите.
2. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно осигурен финансов ресурс за 2003 год. за подпомагане на земеделските производители в това число и неговото разпределение по отрасли и региони.
3. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно извършена дискриминация спрямо юридическите лица регистрирани по Закона за кооперациите относно участието им в търгове за арендоване.


На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос от народния представител Йордан Бакалов и на питане от народния представител Панайот Ляков;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на актуален въпрос от народния представител Любен Корнезов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Пантелеев.
Поради неотложен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър- председателят и министър на икономиката Николай Василев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът по европейските въпроси Меглена Кунева и министър Неждет Моллов.

Форма за търсене
Ключова дума