Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/10/2017
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно използването на сили и техника от състава на 68-а бригада в полицейска операция.

II. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно спазване на разпоредбите, имащи отношение към риболовния капацитет и възможностите за риболов, и коректно прилагане на процедурите от страна на Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури.

2. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА относно опазване на боровата гора на град Карлово.

III. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно сигурността на българската граница.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно проведени проверки по черноморските курорти и комплекси.

IV. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно неизпълнение на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015 -2020 г.).

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно злоупотреби с изплащаните от Националния осигурителен институт обезщетения за временна нетрудоспособност.

V. Николай Петров, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно осигуряване на достъп до извънболнична медицинска помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно ограничаване на употребата на наргилета от малолетни и непълнолетни.

3. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно незаети лекарски практики и мерки за справяне с проблема.

4. Въпрос от н.п. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА относно наличието на конфликт на интереси в Многопрофилна болница за активно лечение АД - Хасково в противоречие на закона.

5. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ и ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно "Специализирана болница за АЛББ - Сливен" ЕООД- прекратено чрез ликвидация.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно поставения от Министерството на здравеопазването приоритет за въвеждане на модел за заплащане на труда в областта на здравеопазването.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно предложението на Министерството на здравеопазването за създаване на фонд за редки болести.

VI. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно констатации на вложени топло-изолационни материали, неотговарящи на изискване по закон при саниране на блок по Програмата за енергийна ефективност.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ относно състояние на път II - 58 Асеновград - Кърджали, участък Асеновград - с. Новаково.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ относно управление на Асоциация по ВиК Русе.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос от народния представител Николай Тишев;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на 1 въпрос от народния представител Андон Дончев;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на 1 въпрос от народните представители Дора Янкова и Радослав Стойчев;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Дора Янкова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 3 въпроса от народните представители Любомир Бонев; Георги Йорданов и Манол Генов; и Николай Тишев и на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Димов Иванов (2 въпроса); Лало Кирилов и Радослав Стойчев; и Йордан Младенов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 4 въпроса от народните представители Николай Бошкилов; Миглена Александрова; Ирена Анастасова; и и Николай Тишев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народните представители Александър Симов; и Михаил Христов към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпрос от народния представител Севим Али към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков;
- 1 въпрос от народния представител Борис Ячев към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Поради участие в заседанието на Висшия консултативен политически борд, чиято цел е обсъждане и детайлизиране на програмата на българското председателството на Съвета на Европейския съюз, в парламентарния контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министърът на външните работи Екатерина Захариева.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Нено Димов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Форма за търсене
Ключова дума