Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/10/2017
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ 11 часа

I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно използването на сили и техника от състава на 68-а бригада в полицейска операция.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ и КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно политика на Министерството на отбраната за запазване на архива на Военния филмотечен фонд.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно предприети действия за вливане на "Военно издателство" ЕАД във военно-ремонтни заводи "ТЕРЕМ" ЕАД.

II. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно бъдещето на Давидковското руднично поле.

III. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ относно основен ремонт на стадион "Пловдив" в гр. Пловдив.

2. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно мерки за справяне със затлъстяването при децата.

IV. Николай Петров, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно предложение на Министерството на здравеопазването за провеждане на лечение с иновативни лекарствени продукти, които да се осигуряват безплатно от фирми производители.

V. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно дейност на биоцентрала в землището на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно мерки за ограничаване популацията на хищници.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно упражняване на контрол върху дейността на животновъдни обекти в населени места.

4. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно изпълнение на Програма за развитие на селските райони по проекти за неземеделски дейности в област Плевен.

5. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно мерки за подпомагане на земеделски производители в сектор лозарство.

6. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно съмнения за незаконосъобразни и безстопанствени действия от страна на директора на "Югоизточно държавно предприятие" ДП - гр. Сливен.

VI. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ относно заличаването на резерват "Купена"от списъка на Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ, ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ относно предприети мерки по функционирането и експлоатацията на Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник, изградена с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 592115 - С001 от 30 ноември 2011 г.

3. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ, ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ПЕНЧО МИЛКОВ относно замърсяване на атмосферния въздух в гр. Русе.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно замърсяване на река Струма, под язовир "Пчелина".

5. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно реализацията на проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българо - Швейцарската програма за сътрудничество в общ. Стрелча.

VII. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно суми от влезли в сила наказателни постановления по актове, съставени от служители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", които не са дадени за принудително събиране.

VIII. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ и СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ относно декларирани намерения за намаляване на административната тежест и изискуеми документи за издаване на свидетелства за съдимост на граждани.

2. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно професионален стаж за придобиване на юридическа правоспособност.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 4 въпроса от народните представители Таня Петрова; Иван Валентинов Иванов; Донка Симеонова; и Петър Витанов;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 2 въпроса от народните представители Миглена Александрова; и Теодора Халачева и Михаил Христов; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Миглена Александрова;
- министърът на здравеопазването Николай Петров – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Крум Зарков, Георги Стоилов и Пламен Милков;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Явор Божанков; и Иван Димов Иванов и Георги Стоилов;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос от народния представител Иво Христов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министърът на външните работи Екатерина Захариева.
Форма за търсене
Ключова дума