Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/10/2017
Парламентарен контрол

I. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно дейност на дипломатическите представителства в чужбина по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно дейности на Министерство на външните работи за реализиране на ангажиментите на България по линия на помощта за развитие.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА относно изпълнението на Комуникационния план за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., приет от Министерския съвет с решение №200 от 13 април 2017 г..

II. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ относно републикански път ІІІ-7306 Лозарево - Черница - Сунгурларе - Чубра - адм. граница с област Сливен и републикански път ІІІ-7006 І-7 с. Садово - адм. граница с област Сливен.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно предприети действия за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно изграждане на мост, свързващ ул."Копривщица" и бул."България" - гр.Пловдив.

4. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно осигуряване на безопасен пешеходен маршрут през републикански път ІІ - 18 Софийски околовръстен път между с. Казичане и кв. Видните.

5. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно изоставане от страна на общините в изработването и приемането на общи устройствени планове.

6. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно авариралия през м. февруари 2017 г. понтонен мост на р. Искър, при с. Искър, община Гулянци, област Плевен, необходимост от спешни действия.

7. Въпрос от н.п. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно прекратено подаване на питейна вода в с. Бърложница, общ. Сливница, обл. Софийска.

8. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно разширение на околовръстен път на гр. Пловдив от ПВ "Царацово" до връзката с пътя Пловдив - Асеновград.

9. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" за обезпечаване на зимното поддържане и снегопочистването на републиканската пътна мрежа.

10. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно връзка на път I-7 Силистра-Шумен с автомагистрала "Хемус".

III. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА, ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика.

2. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно изисквания за здравно неосигурени лица за получаване на доболнична помощ.

3. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА и МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ относно инвалидните пенсии на работещи граждани с увреждания.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно ежегодното осъвременяване на пенсиите и хилядите ощетени пенсионери.

IV. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди в системата на предучилищното и училищното образование.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно кадровата политика на РУО-Шумен.

3. Въпрос от н.п. ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА относно едносменен режим на обучение в училища от гр.Варна без самостоятелни сгради.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно назначаване на училищни психолози.

5. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно предприемане на мерки за намаляване на тежестта на ученическите раници.

6. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно финансиране на средните ислямски училища в Русе, Шумен и Момчилград.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на 2 въпроса от народните представители Таско Ерменков; и Николай Цонков;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос от народния представител Никола Динков;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на 1 питане от народните представители Иван Валентинов Иванов и Дора Янкова;
- министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова – на 1 въпрос от народния представител Джема Грозданова;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 1 въпрос от народния представител Стефан Бурджев; и 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Александров;
- министърът на здравеопазването Николай Петров - на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Йорданов и Георги Гьоков;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Александров.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса и 1 питане от народния представител Иво Христов към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева; и на 1 въпрос към министъра на културата Боил Банов;
- 1 въпрос от народния представител Николай Тишев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков;
- 1 въпрос от народния представител Тодор Байчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.


Форма за търсене
Ключова дума