Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
03/11/2017
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ 11.00 часа

I. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно правата на българското малцинство в Украйна.

2. Питане от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно политиката на Министерството на външните работи за отношенията с Руската федерация.

3. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно признаването на българското малцинство в Република Албания.

II. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно политиката на Министерството на вътрешните работи за пожарната безопасност и защита на населението.

III. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно проблемите, които създават тежкотоварните автомобили в Свиленград, кв."Капитан Петко войвода" при влизане и излизане за обмитяване на стоки в "Митническо бюро" -Свиленград.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно финансова подкрепа от държавния бюджет за община Плевен, във връзка с подготовката на честванията, свързани със 140-годишнината от Освобождението на Плевен.

IV. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно изграждането на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ).

V. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно родната къща на писателя Димитър Талев в гр. Прилеп.

VI. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно разработване и приемане на областни планове за развитие на горските територии.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно финансово-икономически показатели на "Югоизточно държавно предприятие" ДП - гр. Сливен.

VII. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно защитена зона BG0000181-част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", нерегламентиран добив на инертни материали в имот с кадастрален № 045001, землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ и КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно инвестиционно намерение за добив на природен газ в района на община Генерал Тошево, находище Спасово.

3. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ, ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ и ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА относно проучването за добив на газ в община Генерал Тошево и инвестиционното намерение за добив на газ.

VIII. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно незаконно строителство в с. Ново Паничарево, общ. Приморско и бездействието на общинската и държавната администрация.

2. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно правена ли е справка с Контролно-техническата инспекция за броя на земеделската техника, която е надлежно закупена и регистрирана при тях и броя на издадените разрешителни за движение на извънгабаритни пътни превозни средства, при условията на чл. 8, ал. 2 и 3 на Наредба № 11 на Министерски съвет от 03.07.2001 г. Правена ли е оценка и анализ на икономическия ефект и ефективността на приложеното на горецитираната наредба?.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно готовност за зимния сезон на пътищата в страната от страна на Агенция "Пътна инфраструктура".

IX. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно размера на пенсиите на децата с трайни увреждания, навършили 18-годишна възраст.

X. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА относно ефективността на използваните европейски средства за реформи в съдебните системи.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов – на 1 въпрос от народните представители Теодора Халачева и Петър Витанов; и на 1 питане от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 3 въпроса от народните представители Кристина Сидорова, Донка Симеонова и Виолета Желева; Анелия Клисарова и Ирена Анастасова; и Богдан Боцев и Николай Бошкилов; и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Весела Лечева; и Николай Александров (2 въпроса);
-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 1 въпрос от народните представители Манол Генов, Георги Търновалийски и Веска Ненчева;
- министърът на културата Боил Банов – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Георги Свиленски;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова; Светла Бъчварова и Николай Пенев; и Славчо Велков.
Поради предварително планирано посещение от международен характер в Министерството на отбраната от представители на Чешката Република, както и планиран по настояване на министъра на отбраната на Република Франция конферентен разговор, които ангажименти не могат да бъдат отложени в друго време, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването в оставка Николай Петров.Форма за търсене
Ключова дума