Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/05/2003
I. Георги Петканов, министър на външните работи ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно издаването на транзитни визи от Гранична полиция в ГКПП.

II. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно писмо № 2300/24.04.2003 г. на Съюза на фармацевтите в България до БТА за "спестени" средства от НЗОК при заплащане на лекарства, директно на производител (доставчик).
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно заверка на протоколи за лекарства на хронично болни от Районните здравноосигурителни каси.

III. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:
1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.
2. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно внесени депозити за участие в търгове за изкупуване на пшеница, които не са върнати на кооперациите.

IV. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно работна група по последиците от предсрочното закриване на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно изискванията за заемане на длъжност "ел.монтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии, мрежи, възлови станции, трафопостове и улично осветление.

V. Меглена Кунева, министър без портфейл, ще отговори на:
Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно изпълнение на Решението на Върховния административен съд от 28 март 2003 г. за съдбата на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".

VI. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ и ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ относно изискванията за упражняване на туроператорска и туристическа дейност.
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно финализирането на сделката за продажбата на БТК.
3. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обезщетяване на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
4. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно връщане депозита на "Тъбако кепитъл партнерс".
5. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно предприетите мерки от заместник министър-председателя и министър на икономиката за контрол и помощ при изпълнението на договора за приватизация на 75% от активите на "Бета" АД, и резултатите от тях.
6. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно ефективността от работата на търговските представители, назначени от Министерството на икономиката в Службите за търговско-икономически връзки в чужбина.
7. Питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ й ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно приемане на наредба, определяща данните за публични регистри за приватизация и следприватизационен контрол.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев - на актуален въпрос от народните представители Петър Мутафчиев и Кръстьо Петков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на питане от народния представител Елка Анастасова и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Бриго Аспарухов;
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на финансите Милен Велчев.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на държавната администрация Димитър Калчев и министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме.

Форма за търсене
Ключова дума