Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/01/2018
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

I. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ относно частично изградени канализации за отпадъчни води в селата Мъглен и Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно план за управление на Природен парк "Витоша".

II. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ, КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ, ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ относно статута на гр. Русе като център на Северен централен район.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно незаконна експлоатация на кариера в кв. Банево, гр. Бургас.

IV. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ, ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ относно договор № BG05M9OP001-2.004-0050-С01 за проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на община Бяла, област Русе.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно оценката на Министерство на труда и социалната политика относно сключените през 2017 г еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

V. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно авторски колектив на новия учебник по история и цивилизация.

VI. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно прилагането на регламента "Омнибус" в страните членки на ЕС от 01.01.2018 г.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно критерии за определяне на понятието "иновации в земеделието" в Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020).

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно незаконна сеч в защитената местност "Турловска кория", с. Тулово, област Стара Загора.

5. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ относно неизплатени задължения на "Исперих БТ"АД, гр.Исперих към тютюнопроизводители.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 1 въпрос от народния представител Петър Христов Петров;
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на 1 въпрос от народния представител Николай Цонков;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос от народния представител Иво Христов;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 2 въпроса от народните представители Жельо Бойчев; и Георги Гьоков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 3 въпроса от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на околната среда и водите Нено Димов; министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков; и министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.
В заседанието за парламентарен контрол няма възможност да участва министърът на вътрешните работи Валентин Радев, поради ангажираност в предвидена среща (заседание), включена в Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., одобрен с Решение на Министерския съвет № 817 от 29.12.2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума