Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/05/2003
I. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обезщетяване на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
2. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно връщане депозита на "Тъбако кепитъл партнерс".
3. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно предприетите мерки от заместник министър-председателя и министър на икономиката за контрол и помощ при изпълнението на договора за приватизация на 75% от активите на "Бета" АД, и резултатите от тях.
4. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно бъдещото развитие на Булгартабак.
5. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно неизкупен тютюн от реколта 2002 г. в общините Петрич и Струмяни, област Благоевградска.

II. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и група народни представители относно разрешаване на проблема с "магистралната проституция".

III. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно средствата за експортно застраховане.
2. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно принудителното събиране на държавните вземания от земеделските кооперации.
3. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно публична продажба на движими вещи, собственост на "Нова Плама".
4. Питане от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно извършена ревизия на БНТ.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно данъчните задължения на "Бейпар Шугър" - Девня.
6. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно изплащане на обезщетения на съкратени миньори от мина "Колош".

IV. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно уволнение на специалисти от различни служби към Министерството на земеделието и горите.
2. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно осигурен финансов ресурс за 2003 год. за подпомагане на земеделските производители в това число и неговото разпределение по отрасли и региони.
3. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно подготовката на Агенцията за борба с градушките за предстоящия сезон.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно опазване на горите в Родопите.

V. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие благоустройството ще отговори на:
Питане от н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно политическите уволнения на директори и управители на пътни служби.

VI. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно спазване забраната за тралене.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски е поискал отлагане със седем дни на отговора на актуален въпрос от народния представител Евгени Кирилов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Соломон Паси.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народни представители от заседанието, се отлагат:
- отговора на заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев - на питане от народните представители Кръстьо Петков и Петър Мутафчиев;
- отговора на министъра на транспорта и съобщенията Пламен Петров - на актуален Въпрос от народния представител Николай Камов;
- отговора на министъра на финансите Милен Велчев - на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър Калчев.

Форма за търсене
Ключова дума