Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/02/2018
Парламентарен контрол 9.00 часа

I. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно решение за казуса със закритата болница за туберколозни заболявания в гр. Сливен.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно мерки по отношение на тежкото положение на Центровете за спешна помощ в общините от област Перник.

3. Въпрос от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно проблеми в двете детски кардиологични отделения в МБАЛ "Национална кардиологична болница".

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА, СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ относно приемането от Министерски съвет на промени в Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни нужди.

5. Въпрос от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА относно взаимоотношението между медицинските университети и университетските болници.

II. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА, ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА, АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно състоянието на атмосферния въздух на територията на общ. Бургас.

III. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ относно предоставяне на целеви средства от републиканския бюджет за неотложни и непредвидени разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.

2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно функционирането на Националната оповестителна система при бедствия и аварии.

3. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ относно открита приемна на МВР в гр. Асеновград, кв. Лозница.

4. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно ефективността на работата на оборудваните с камери и микрофони патрулни автомобили при превенция и разкриване на престъпления от различен характер.

5. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно незаети бройки от щата на МВР.

6. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно осигуряване и разходване на средства от бюджета на МВР във връзка със сигурността на София по време на Европредседателството.

7. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ относно организацията на работата на Гранично-контролно пропусквателните пуктове /ГКПП/.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев - на 8 въпроса от народните представители Румен Гечев; Александър Паунов; Красимир Янков; Теодора Халачева; Радослав Стойчев; Лало Кирилов и Радослав Стойчев; Цветан Топчиев; и Лало Кирилов;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Кристина Сидорова;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители
Стоян Мирчев; Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; и Иван Димов Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 3 въпроса от народните представители Любомир Бонев; Ахмед Ахмедов и Ихсан Халил; и Никола Динков; и на 1 питане от народния представител Дора Янкова.

Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на правосъдието Цецка Цачева;
- 1 въпрос от народния представител Даниел Йорданов към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- 2 въпроса от народния представител Георги Михайлов към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов; министърът на енергетиката Теменужка Петкова; и министърът на финансите Владислав Горанов.
В заседанието за парламентарен контрол няма възможност да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министърът на външните работи Екатерина Захариева, поради ангажираност в предвидена среща (заседание), включена в Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., одобрен с решение на Министерския съвет № 817 от 29.12.2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума