Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/02/2018
Парламентарен контрол 11.00 часа

I. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики.

2. Въпрос от н.п. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ и ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ относно рехабилитация на път ІІІ-702 "Пристое-Подайва-Къпиновци-Лъвино-Исперих от км 2+000 до км 22+125.

3. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно път ІІІ 623 Извор - Лобош - Земен.

4. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно ремонт на Републикански път I-8 в участъка от км 371+680 до км 372+240 в района от гр. Свиленград към с. Капитан Андреево.

5. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно ремонт на републикански път III - 403 участък с. Агатово - с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово.

II. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно мерките за отстраняване на проблемите в системата за контрол на търговията с горива.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ, ИВАН КИРОВ ГЕНОВ и ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно политиката в областта на ядрената енергетика.

IV. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно ДДС измами установени от МВР.

2. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно мерки на Министерство на вътрешните работи във връзка с нарастване на броя на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно анализ на дейността на МВР.

4. Въпрос от н.п. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ относно резултатите от мерките срещу контрабандата през 2017 г..

5. Въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно установяване състоянието на пътните условия и ангажиране на МВР за отстраняване на констатираните недостатъци.

6. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ относно противодействие и превенция на конвенционалната престъпност.

7. Въпрос от н.п. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно РПУ Ботевград.

8. Питане от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно организация дейността на МВР по териториално обслужване на населението.

V. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА относно читалищната дейност в с. Каравелово, община Карлово.

VI. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно препоръката на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. от 11 юли 2017 г., в частта високия дял на хората, живеещи в риск от бедност или социално изключване.

2. Питане от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА и ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно изпълнение на Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г.

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика по прилагане на Препоръка на Съвета на Европейския съюз (2016/С 67/01) относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.

4. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно насърчаване на активния живот на възрастните хора.

VII. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на правосъдието относно управлението на затворите и настаняването на осъдените с ефективни присъди.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно прилагането на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и професионална квалификация "юрист".

3. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно постигнато споразумение между Министерство на правосъдието и синдиката на работещите в места за лишаване от свобода и в Главна дирекция "Охрана" за подобряване на условията на труд и кадровата обезпеченост..

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на 1 питане от народния представител Александър Паунов;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев - на 10 въпроса от народните представители Димитър Стоянов (2 въпроса); Петър Христов Петров; Георги Търновалийски; Красимир Янков; Тодор Байчев; Таско Ерменков; Цветан Топчиев; Николай Иванов; и Лало Кирилов;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев - на 2 въпроса от народните представители Анелия Клисарова, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Любомир Бонев, и Станислав Владимиров; и Николай Иванов;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов –на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Димов Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 1 въпрос от народния представител Дора Янкова;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 2 въпроса от народните представители Петър Христов Петров; и Драгомир Стойнев.

Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Георги Михайлов към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев;
- 1 въпрос от народния представител Емил Христов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов;
- 1 въпрос от народния представител Александър Паунов към министъра на вътрешните работи Валентин Радев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов; и министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради участие в официалната делегация при официалното посещение на президента на Република Сърбия Александър Вучич, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министърът на външните работи Екатерина Захариева.
Форма за търсене
Ключова дума