Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/06/2003
I. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно осигурен финансов ресурс за 2003 год. за подпомагане на земеделските производители в това число и неговото разпределение по отрасли и региони.
2. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно подготовката на Агенцията за борба с градушките за предстоящия сезон.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно извършени нарушения от управителя на "Напоителни системи" ЕАД, гр. Пазарджик.
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно неприемането на Националната стратегия за развитие на горите и горското стопанство.
5. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно обезщетението на собственици на земеделски земи по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с имоти от Общински поземлен фонд и Държавен поземлен фонд в община Пазарджик.

II. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
Питане от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно текущото състояние на летище "Варна" и готовността му за летния сезон 2003.

III. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно инвестиционната политика на правителството.
2. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ относно тежката икономическа криза на "Мадара" АД - гр. Шумен.
3. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно мерки за преодоляване на драстични нарушения във сключването на допълнително споразумение към Договора за продажба на "ОВОБИЗНЕС" ООД, с. Бохот, област Плевен и следприватизационния контрол по изпълнението на договора.

IV. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:
Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно Постановление № 91/21.04.2003 г. на Министерския съвет и последиците от неговото приложение.

V. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно управлението на проекти BG 0104.03 и BG 0204.02 за развитие на гражданското общество.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на 2 питания от народните представители Стойко Танков и Стефан Мазнев;
- министърът на културата Божидар Абрашев - на актуален въпрос от народните представители Кина Андреева и Йордан Нихризов;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на питане от народния представител Стойчо Кацаров и на питане с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Веселин Черкезов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Евдокия Манева, се отлагат отговорите на нейни актуални въпроси от министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова, и от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Поради служебен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Соломон Паси и министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър Калчев.

Форма за търсене
Ключова дума