Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/06/2003
I. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно програмирането на проекти в сектор "Развитие на гражданското общество и интеграция на малцинствата".
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно защита правата на работещите българи в Израел.
3. Актуален въпрос от н.п. ЦОНКО КИРОВ КИРОВ относно случая с българска гражданка в Република Македония.

II. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно опазване на горите в Родопите.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно икономическото състояние на "ВЕТИМПЕКС" - ЕООД и решение на проблема с изплащането на трудовите възнаграждения, възнаграждения по договори и обезщетения на служители на дружеството.

III. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно отказ на РЗОК Софийска област да сключи договор с ДКЦ "Св. Анна" ЕООД-София.

IV. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на
Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно продажбата на сградата на ул. "Московска" № 11 - паметник на културата, в която се помещава галерия "Крида Арт".

V. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно спазване забраната за тралене.

VI. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно щатовете и назначенията в държавната администрация.

VII. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Питане от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно политиката на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за защита интересите на потребителите ползващи топлинна енергия.
2. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно гарантиране добива на лигнитни въглища в мини "Марица-Изток" ЕАД.
3. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно финансиране на строителството на хидровъзел "Цанков камък".

VIII. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно дейността на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

IX. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно политическите уволнения на директори и управители на пътни служби.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно започване на строителство на обходния път на с. Асеновец, община Нова Загора.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев - на питане от народния представител Димитър Йорданов;
- министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров - на 5 актуални въпроса от народните представители Тома Томов, Стела Банкова, Петър Мутафчиев и Бойко Великов;
- министърът на образованието и науката Владимир Атанасов - на питане от народния представител Димитър Йорданов;
- министърът по европейските въпроси Меглена Кунева - на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева.

Форма за търсене
Ключова дума