Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/06/2003
I. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно неизкупени големи количества тютюн.

II. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно състоянието на Завода за стоманобетонни елементи - гр. Свищов, след приватизацията му.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно състоянието на "Бейпар-Шугър" - Девня и резултатите от проверката на Агенцията за следприватизационен контрол.

III. Лидия Шулева, заместник министьр-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно Постановление № 91/21.04.2003 г. на Министерския съвет и последиците от неговото приложение.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно възстановяване на добросъвестно получените суми по осигурителни вноски - пенсии.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно търг за доставка на компютърна техника по проекта за защита на децата към Министерството на труда и социалната политика.

IV. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно извършено тежко престъпление - убийство на младеж на 18.05.2003 г. в гр. Твърдица и последвалата санкция за убиеца.

V. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно проведената втора национална кампания "България - ДА".
2. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно неправомерни действия на Регионалния инспекторат по образованието - София при организиране на летни училища.

VI. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ относно освобождаване от длъжност на Любомир Николов Драганов, директор на ПЖП "Тракция", гр. Мездра.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно проведения търг за изграждане на Система за управление и информационно обслужване на корабоплаването в съответствие с проект PHARE BG 00 12-01.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно уволнение на ръководен персонал в "БДЖ" ЕАД.
4. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно уволненията на директорите на Поделение за превозна дейност - инж. Стефчо Иванов Събчев и на Поделение "Жп. Тракия" - Г.Оряховица и назначаване на съответните длъжности.
5. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно реализиране на държавната политика за развитие на железопътния транспорт.

VII. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно дейността на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

VIII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно масови уволнения във "ВиК" ООД - Варна.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал.2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев - на актуален въпрос от народния представител Кръстьо Петков;
- министърът на отбраната Николай Свинаров - на питане от народния представител Росица Тоткова.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, се отлага отговорът на министъра на транспорта и съобщенията Пламен Петров - на актуален въпрос от народния представител Петър Мутафчиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.

Форма за търсене
Ключова дума