Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/06/2003
I. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно реализиране на държавната политика за развитие на железопътния транспорт.
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно финансовото състояние на НК "Железопътна инфраструктура" и "БДЖ" ЕАД след прилагането на Закона за железопътния транспорт.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ, НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА, СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно бездействието на министъра на транспорта и съобщенията по упражняване на изключителните права на собственост на държавата върху пристанище за обществен транспорт Петрол - Варна.

II. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно освобождаване на лицето Иван Генов Нарлев от длъжност в РИОСВ - Русе и Биосферен резерват "Сребърна", поради установени нарушения, злоупотреби и липса на квалификация за заеманата длъжност.

III. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позицията на Правителството по проекта за Европейска конституция, обсъждан в Европейския конвент.

IV. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно масови уволнения във "ВиК" ООД - Варна.

V. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно ефективното използване на сградите и имуществото на закритите военни поделения.

VI. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно дейността на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на правосъдието Антон Станков - на актуален въпрос от народния представител Янаки Стоилов;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на актуален въпрос от народния представител Стефан Мазнев;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос от народния представител Янаки Стоилов и на питане с писмен отговор от народния представител Панайот Ляков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев.

Форма за търсене
Ключова дума