Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/12/2018
Парламентарен контрол

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно Националната стратегия за детето, готовност за приемане на новия стратегически документ.

II. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ относно приетите изменения и допълнения в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г..

III. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно ремонт на републикански път III-609, на територията на гр. Плачковци.

2. Питане от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно политиката в областта на кадастъра - създаване и поддържане, обслужване на граждани.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ и ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно изпълнението на законовите правила за устройство и застрояване на Столична община.

4. Въпрос от н.п. БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА относно ограничение на автомагистрала "Тракия".

IV. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ и ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД, прекратено чрез ликвидация.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно лечението на заболяването "Синдром на Силвър-Ръсел".

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно състава на регистри на пациентите с различни заболявания в България.

V. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА относно спешни мерки за решаване на проблем със запушен дренажен канал в гр. Койнаре, общ. Червен бряг, довел до наводняване на домовете на живущи в кв. "Вапцаров".

2. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно сектор "Пчеларство", наложителни мерки за подкрепа и защита.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно Национален стратегически план на България, съгласно новата Обща селскостопанска политика на ЕС, визия и готовност на Министерство на земеделието, храните и горите.

VI. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно изграждане на оперна зала в гр. Пловдив.

VII. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно стратегията на Министерството на околната среда и водите за преодоляване на високите нива на замърсеност с фини прахови частици в гр. Пловдив, и последиците от това.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 1 питане от народните представители Кристиан Вигенин и Светла Бъчварова;
- министърът на културата Боил Банов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Любомир Бонев; и Милен Михов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса от народния представител Красимир Янков;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос от народния представител Димитър Георгиев;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Пенчо Милков и Георги Йорданов; и Любомир Бонев;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 2 въпроса от народните представители Анелия Клисарова и Николай Цонков; и Станислав Владимиров;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 3 въпроса от народните представители Иван Ченчев; Иван Валентинов Иванов; и Димитър Георгиев и Радослав Стойчев и на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Любомир Бонев, Николай Цонков и Николай Иванов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народните представители Пенчо Милков; и Петър Витанов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.

Форма за търсене
Ключова дума