Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/01/2019
Парламентарен контрол

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на правителството за справяне с усложняващата се епизоотична обстановка в страната.

Ще отговаря след 12 часа.
II. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно годишен преглед на отбраната.

2. Въпрос от н.п. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно осигуряването на надеждна охрана на складове с въоръжение и боеприпаси, подчинени на бригада "Логистика".

III. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ относно средства по програма "Околна среда" за чистотата на атмосферния въздух в Русе.

2. Въпрос от н.п. АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ относно изграждане на регионална система за управление на отпадъците.

IV. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА и НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно заявените промени в минималните национални изисквания по Закона за развитието на академичния състав в Република България.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно развитие на Национален детски екологичен комплекс, общ.Ковачевица, обл. Перник.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно проблеми в дейността на Центъра за специална образователна подкрепа "Академик Тодор Самодумов", с. Кранево, общ. Балчик.

V. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно осигуряване на достатъчно законово регламентирани приходи за общопрактикуващите лекари , за да могат същите да посрещнат разходите по закупуването на застрахователни премии съгласно Наредбата за задължителното застраховане на лицата , упражняващи медицинска професия.

2. Питане от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА, ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно политиката на Министерство на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ предоставена от общопрактикуващи лекари.

VI. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно газово хранилище "Чирен".

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно договор за доставка на 1 млрд. куб. м. газ от Азербайджан.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 12 въпроса с писмен отговор от народните представители Надя Клисурска-Жекова (11 въпроса); и Манол Генов, Любомир Бонев и Георги Йорданов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова;
- 1 въпрос от народния представител Кристина Сидорова към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.
Форма за търсене
Ключова дума