Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
10/05/2019
Парламентарен контрол

I. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно спазване правото на телевизионно предаване на български език за новопризнатото българско национално малцинство в Албания.

2. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ относно отбелязване на 70-та годишнина от подписването на Северноатлантическия договор.

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ относно рехабилитация на републикански път III-843 Велинград - Сърница - обл. Смолян от км 0+000 до км 47+855.

III. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно подготовката за летния сезон в морските общини и осигуряването на адекватни мерки за сигурност за туристите, местното население и бизнеса.

IV. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно прилагане на модела на обучение в Гимназията по компютърно програмиране и иновоции в гр. Бургас.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно Националната агенция за оценяване и акредитация.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ относно необходимостта от извършване на ремонтни дейности на сграден фонд и доставка на училищен автобус на Разложката професионална гимназия "Никола Стойчев" гр. Разлог.

4. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно Национална програма "Мотивирани учители".

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Станислава Стоянова, Клавдия Ганчева и Станислав Стоянов.

Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Александър Мацурев, се отлагат отговорите на 2 негови въпроса към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Поради ползване на отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на околната среда и водите Нено Димов; и министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.
Форма за търсене
Ключова дума