Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/07/2019
Парламентарен контрол

І. Разисквания по питане

Разисквания по питането на народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно политиката на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти.

ІІ. Въпроси и питания


I. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно стартиране на дейността на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерски съвет.

II. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно осигуряване на охрана на складове с въоръжение и боеприпаси, намиращи се във военно формирование 22720, гр. Смядово.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно ремонт на бойни самолети СУ 25.

III. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно финансиране на лечението на деца.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно критики към системата на здравеопазването в Доклад на Европейската комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно критики към предложения на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата на здравно осигуряване в България в Доклад на Европейската комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

4. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно сградния фонд и терена на "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД - в ликвидация.

5. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно информация за закриване на инфекциозно отделение в Многопрофилна болница за активно лечение "Никола Василев" в град Кюстендил.

6. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно отделението по кардиология и кардиологична рехабилитация в гр. Банкя, структура в състава на Национална кардиологична болница.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно прилагане на Директива 2011/62/ЕС от 8 юни 2011 г. за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употруба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка.

8. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно критерии за откриване на спешни отделения в лечебните заведения за болнична помощ, независимо от вида собственост.

9. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно извършени проверки в Център за спешна медицинска помощ - гр. Русе през 2017 г. до месец март на 2019 г.

IV. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ относно Републиканската пътна мрежа в границите на община Кубрат, обл. Разград.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно състоянието на пътните съоръжения по път I-6 на територията на област Перник.

3. Въпрос от н.п. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ относно републикански път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос" от км 51+130 до км 82+650, в териториален обхват - граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно наводненията в гр. Пловдив.

5. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ и АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ относно извършените ремонтни дейности по път Е-79 в участъка на с. Владая - кв. Княжево.

6. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ и АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ относно реверсивното движение по път Е-79 в участъка на с. Владая - кв. Княжево.

7. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, община Сливен.

8. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно етап на реализация на "Обходен път на Ямбол - юг".

9. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно откриване на нов Граничен контролно-пропускателен пункт между България и Северна Македония.

10. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно тежкото състояние и необходимия ремонт на пътя Стражица-Ново Градище.

11. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно обезопасяване на пътя, непосредствено преди Рилски манастир от срутващи се земни маси.

V. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно проблемите при получаването на инвалидните пенсии през периода на тяхното преизчисляване.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно помещаване на Дирекция "Бюро по труда" - Шумен.

VI. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно контрола при прилагане на схемите за обвързана подкрепа в сектора "Плодове и зеленчуци".

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно разпределението на бюджета на Селскостопанската академия между институтите за 2019 г.

3. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно компенсиране на загубите на фермерите в резултат на констатирани огнища на африканска чума по свинете в селища от община Никопол и други дунавски общини в Плевенска област.

4. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно политика на Министерство на земеделието, храните и горите за отглеждане на ароматни и лечебни растения.

5. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно последиците от предприетите от правителството мерки за справяне с предполагаемото наличие на чума по дребните преживни животни в България.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно забавяне в разглеждането на заявление по мерки и подмерки на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно местата за съхранение на отпадни води и нерегламентирано заустване на отпадни води от свинекомплекс в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.

VII. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно насърчаване на Черноморския туризъм.

2. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно готовността на туристическия бранш да отговори на изискванията за защита на личните данни.

VIII. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно развитието на Индустриална зона Свиленград.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Владислав Горанов - на 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на 2 въпроса от народните представители Иван Ченчев; и Димитър Георгиев;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Ангел Исаев;
- министърът на икономиката Емил Караниколов - на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Димитър Данчев, Иван Димов Иванов и Георги Стоилов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Георги Стоилов към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков;
- 1 въпрос от народния представител Надя Клисурска-Жекова към министъра на правосъдието Данаил Кирилов;
- 4 въпроса от народните представители Даниел Йорданов и Красимир Янков (1 въпрос); и Джевдет Чакъров (3 въпроса) към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на вътрешните работи Младен Маринов; и министърът на културата Боил Банов.
Поради ползване на платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на околната среда и водите Нено Димов; и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Форма за търсене
Ключова дума