Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/10/2019
Парламентарен контрол

След приключване на законодателната част за петък, парламентарният контрол ще започне от 10 часа.

I. Бойко Борисов, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политика по национална сигурност, свързана с приемането на страната в Шенген.

II. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно замърсяването на река Сазлийка - в участъка след заустването на отпадъчните води, идващи от Регионалното депо за битови отпадъци край старозагорското село Ракитница, на 18 и 19 септември 2019 г..

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно изграждане на инсталация за изгаряне на RDF (твърди битови и други отпадъци) на територията на "Топлофикация-Бургас" ЕАД.

III. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно непроведените заседания на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ относно мерките за противодействие на миграционния натиск, които се предприемат от Главна дирекция "Гранична полиция" и други структури на Министерство на вътрешните работи.

IV. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България.

V. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019 година.

VI. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно процедурите за избор на журита за придобиване на научните степени и за заемане на академичните длъжности в Република България.

2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ и ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ относно политики и реформи в сферата на образованието.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно бюджетното финансиране на научните изследвания през 2019 г..

4. Въпрос от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА и НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА относно предприемане на необходимото по възстановяване и съхраняване на Националния студентски дом.

VII. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно обявения фалит на британския туроператор "Томас Кук".

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно минимизиране на загубите за българската икономика от фалита на туроператора "Томас Кук".

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов - на 1 питане от народния представител Николай Цонков;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Христов Петров;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Христо Проданов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Йорданов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Румен Гечев;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Мария Илиева; Нигяр Джафер; Анна Славова; и Иван Валентинов Иванов.
Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Диана Саватева, се отлага неин въпрос към министъра на вътрешните работи Младен Маринов.
Поради ползване на отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на икономиката Емил Караниколов.
Поради предварително планиран ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Форма за търсене
Ключова дума