Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/09/2003
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно неизпълнената законодателна програма на Министерски съвет за периода 1 януари - 31 юли 2003 г.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно организацията на работата на Министерския съвет по време на предизборната кампания.

II. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно изграждане на летище в землището на село Ясна поляна, община Приморско.

III. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:
Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно политиката на Правителството и на Министерство на външните работи по отношение на български граждани задържани в чужбина по обвинения за извършени престъпления.

IV. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно осигуряване на учебната година.

V. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно провала на лекарствената политика на правителството.
2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно финансовото състояние на болниците, в които министърът е бил член на Борда на директорите.
3. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно проблема със снабдяването на препарата Амонапс - единственото животоподдържащо и животоспасяващо лекарство за деца с вродена хиперамониемия.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно финансовия дефицит в държавните болници към 31 юни 2003 г..
5. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно приложението на така наречените "Програми" на НЗОК за безплатно лечение.

VI. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно участието на министъра на енергетиката и енергийните ресурси като председател на Надзорния съвет на "Минна компания Марица - изток".
2. Питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно изплащане присъдените обезщетения от съдилищата по чл. 200 от Кодекса на труда на заболелите миньори от Балканския минен басейн - гр. Сливен.

VII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно отказано финансиране на проекти по програмата ФАР в община Брацигово, област Пазарджик.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно довършването на изграждането на водоснабдителен комплекс "Луда Яна" - град Панагюрище.
3. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно осигуряване на средства за строителството на новоизграждащия се обект "Път IV -19819 Илинден - II -19/ Гоце Делчев - Граница/".

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова - на актуален въпрос от народния представител Любомир Пантелеев;
- министърът на труда и социалната политика Христина Христова - на питане от народния представител Росица Тоткова;
- министърът на вътрешните работи Георги Петканов - на актуален въпрос от народните представители Иво Цанев и Теодора Константинова и на питане от народните представители Васил Калинов и Радослав Илиевски;
- министър Филиз Хюсменова - на питане от народния представител Панайот Ляков;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на 3 актуални въпроса от народните представители Димитър Йорданов, Евгения Живкова, и Георги Пирински и Огнян Сапарев;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос от народния представител Димитър Камбуров и на 2 питания от народните представители Теодора Константинова и Борислав Китов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат:
- отговора на министъра на външните работи Соломон Паси - на актуален въпрос от народния представител Евгений Бакърджиев;
- отговора на министъра на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос от народния представител Борислав Китов.
Поради отсъствието от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева, министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме и министърът на културата Божидар Абрашев.

Форма за търсене
Ключова дума