Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
31/01/2020
Парламентарен контрол


I. Разисквания по питане

Разисквания по питането от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България.

II. Отговори на въпроси и питания:


I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно събираемост на неустойки в полза на българската държава, дължими от дружеството "Кей Джи Маритайм Шипинг" АД.

II. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно лиценз за изграждане на АЕЦ "Белене".

III. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно депониране на отпадъци в Плевен, внесени от Италия.

2. Въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно предприетите мерки от повереното Ви ведомство във връзка с посегателство върху длъжностно лице - кмет на населено място.

IV. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА и ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА относно предстоящото през м. май национално външно оценяване за IV клас по български език и литература.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно промени в начина на провеждане на националното външно оценяване в IV клас.

3. Въпрос от н.п. ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА относно мерки за увеличаване на броя на студентите по професии, за които се очаква бъдещ недостиг.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно контрола върху дейността на центровете за специална образователна подкрепа.

V. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно отказ на НЗОК да заплати лечението на пациент с вродено обменно заболяване.

2. Въпрос от н.п. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно връщането в българското здравеопазване на "десетки, дори стотици милиона лева", източени от болници и НЗОК, установени от проверки преди повече от две години.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно закриването на отделението по неврология на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" във Видин.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА относно проблемите на хората със специфичните заболявания малнутриция и малабсорбция (екстремно ниско тегло, недохраненост и невъзможност за правилно усвояване на хранителните вещества) и мерките, които министерството ще предприеме за тяхното решаване.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно тенденции на развитие на българското здравеопазване, оценени от Европейския съюз.

6. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ относно липса на действия и на планирани разходи за довършване на новия болничен комплекс в Ямбол.

VI. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно депониране на отпадъци в Плевен, внесени от Италия.

2. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА и ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ относно предприемане на мерки от страна на Министерството на околната среда и водите за недопускане на нарушения в областта на законодателството по управление на отпадъците.

VII. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно построяване на паркинг за тирове на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево".

2. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно прохода Шипка.

3. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно рехабилитация на път III-501.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 1 въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Димитър Данчев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 2 въпроса от народните представители Добрин Данев и Крум Зарков; и Никола Динков; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Надя Клисурска-Жекова;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; и Валентина Найденова;
- министърът на труда и социалната политика Деница Сачева – на 2 въпроса от народните представители Антон Кутев; и Таня Петрова; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков; и Надя Клисурска-Жекова;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Надя Клисурска-Жекова;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 1 въпрос от народния представител Теодора Халачева; и на 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Павел Шопов към министъра на културата Боил Банов;
- 1 въпрос от народния представител Боряна Георгиева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова;
- 2 питания от народния представител Дора Янкова към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков (1 питане); и към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев (1 питане).
Форма за търсене
Ключова дума