Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/03/2020
Парламентарен контрол

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно демографската криза.

II. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно отражение на епидемията от коронавирус COVID-19 върху българската икономика и възможни мерки в подкрепа на бизнеса.

III. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ относно изграждане на околовръстен път на град Провадия, област Варна.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно необходимостта от предприемане на ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон-Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна)-Югово-Лъки-Джурково-местност Здравец-местност Момина вода-местност Рожен (Чепеларе-Соколовци) в община Лъки, област Пловдив до границата с област Смолян.

3. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно проблеми с изпълнението на концесионен договор.

IV. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно разпространението на новия Коронавирус 2019-nCoV в глобален мащаб и актуалните мерки на властите за недопускането му в България.

2. Питане от н.п. ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА и КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно строежа на Национална детска болница в София.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно състоянието на Националната програма за редки болести в Република България.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно отежнената хоспитализация на дете в София.

5. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно резултатите от разпоредената от Вас проверка във връзка с различното заплащане от страна на НЗОК на един и същ лекарствен продукт към държавните и частните болници.

6. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно осигуряването на кислородолечение в кризисни ситуации и в домашни условия.

7. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ, ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ, ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА, ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ и АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА относно лекарствената стратегия в Република България.

8. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно подготвeността на Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД да реагира при кризисна ситуация.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ относно определяне на бази за приемане на болни с COVID-19.

V. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА относно финансиране на сценичните изкуства.

VI. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно административния капацитет на Министерството на околната среда и водите.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ и КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно водоподаването към община Перник.

3. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно проблеми с изпълнението на концесионен договор.

VII. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно двойния стандарт при храните в ЕС.

2. Въпрос от н.п. АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ относно опазване на рибните ресурси.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 2 питания и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Румен Гечев;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на 1 въпрос от народния представител Крум Зарков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Даниел Йорданов; и Борис Кърчев и Радостин Танев;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ирена Анастасова; и Веска Ненчева и Евдокия Асенова;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Адлен Шевкед и Нигяр Джафер; Георги Йорданов; и Илиян Тимчев и Десислав Тасков.

Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Елена Пешева към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпрос от народния представител Надя Клисурска-Жекова към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев;
- 1 въпрос от народните представители Виолета Желева и Надя Клисурска-Жекова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева;
- 1 въпрос от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Даниел Йорданов към министъра на околната среда и водите Емил Димитров.
Форма за търсене
Ключова дума