Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/05/2020
Парламентарен контрол

I. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ относно изграждане на околовръстен път на град Провадия, област Варна.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно необходимостта от предприемане на ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон-Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна)-Югово-Лъки-Джурково-местност Здравец-местност Момина вода-местност Рожен (Чепеларе-Соколовци) в община Лъки, област Пловдив до границата с област Смолян.

II. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ относно Териториално поделение "Държавно горско стопанство Първомай".

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Иво Христов;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Боряна Георгиева; и Елена Пешева;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Христо Проданов; Иво Христов; и Анна Славова;
- министърът на труда и социалната политика Деница Сачева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Елена Пешева.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Кристиан Вигенин към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев;
- 1 въпрос от народния представител Станислав Станилов към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 3 въпроса от народния представител Кръстина Таскова към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова; към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев; и към министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Поради установени случаи на COVID-19 в системата на Министерството на околната среда и водите, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

Форма за търсене
Ключова дума