Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/09/2003
I. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно отказано финансиране на проекти по програмата ФАР в община Брацигово, област Пазарджик.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно довършването на изграждането на водоснабдителен комплекс "Луда Яна" - град Панагюрище.
3. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно осигуряване на средства за строителството на новоизграждащия се обект "Път IV -19819 Илинден - II -19 /Гоце Делчев - Граница/".

II. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ и РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно изпълнение на решение на Народното събрание от месец април 2002 г..
2. Актуален въпрос от н.п. ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно извършен арест в гр. Ветово, област Русенска.

III. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно качеството на житната реколта.
2. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ и РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно изпълнение на решение на Народното събрание от месец април 2002 г.

IV. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно отказа на достъп на европейска консултантска група в "Кремиковци" АД.

V. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно подготовката на децата в подготвителните групи към детските градини и подготвителни класове към училищата.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно подготовката на учебната 2003 - 2004 година и възможностите на българското образование в системата на Министерството на образованието и науката.
3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ и ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ относно мерките на Министерството на образованието и науката за осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците през учебната 2003 - 2004 година.

VI. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно намеренията на правителството за промени в размера на детските добавки.

VII. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно финансовото състояние на общинските болници.
2. Питане от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно проблема с вноса на рутениеви апликатори, необходими за лечението на меланома хорде окули, макулна дегенерация и други заболявания на окото.
3. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно политиката на Министерството на здравеопазването относно приватизацията на лечебните заведения.
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно състоянието на висшето медицинско образование и квалификацията и специализацията на медицинските кадри.

VIII. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ относно провеждането на конкурс за директор на Държавна опера Стара Загора.
2. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно стопанисване на имоти на Министерството на културата.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно подготовката на учебната 2003 - 2004 година и възможностите на българското образование в системата на Министерството на културата.

IX. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:
Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно използването на помощта от Европейския съюз и управлението на проекти по програма ФАР за интеграция на ромите в България.

Х. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно завършване на Рехабилитационно -интеграционен спортен комплекс за хора с увреждания в гр. Дряново.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на актуален въпрос от народния представител Стефан Мазнев;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Соломон Паси.

Форма за търсене
Ключова дума