Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/06/2020
Парламентарен контрол

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно заплатите на администрацията в Министерството на околната среда и водите.

II. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона и Съвет за координация и сътрудничество.

2. Питане от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно сътрудничеството между България и Европейския съюз в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията.

3. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно ускоряване на съдебната реформа и борбата с корупцията по високите етажи, за да бъде прекратен мониторингът от страна на Европейската комисия.

III. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно предстоящото възобновяване на приема на деца в детските градини, начин на сформиране на групите.

2. Питане от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на дистанционното образование.

3. Въпрос от н.п. СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ относно закриване на Основно училище "Екзарх Йосиф" в с. Михнево, общ. Петрич.

IV. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ, НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА и АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ относно осигуряването на средства за дейност в областта на сценичните изкуства.

2. Въпрос от н.п. АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ, НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА и АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ относно осигуряването на безопасност при възвръщането към нормален режим на работа в артистичните среди.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА, АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ и АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ относно бъдещето на сградата на кино "Модерен театър", на бул. "Мария Луиза" № 26, в гр. София.

V. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ и ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ относно процедура за избор на стратегически инвеститор за проект АЕЦ "Белене".

VI. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА, ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ, ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ и АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ относно повторно публикуване на Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.

2. Въпрос от н.п. ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА относно стопанисване и поддръжка на защитена местност "Кайлъка".

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА относно контейнери с италиански отпадъци на пристанищата във Варна и Бургас.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно реализация на проект № BG16:1ОР002-1.0006 "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", община Варна, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-1.005-0006-С01 - "Частично изграждане и реконструкция на канализационната мрежа в селищно образувание "Ален мак", гр. Варна - Етап 2 - Главни колектори 3 и 4".

VII. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно безлихвени кредити до 1500 лв.

VIII. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ, ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ и МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ относно финансовото подпомагане дейността на спортните клубове и федерации, съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.

IX. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно състоянието на обявена от Агенция "Пътна инфраструктура" тръжна процедура за изработването на технически проект и подробен устройствен план за Околовръстен път на град Пловдив.

X. Данаил Кирилов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно одобрената от Министерския съвет Концепция за наказателна политика 2020 - 2025 и влиянието й върху законодателния процес.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 2 въпроса от народните представители Иво Христов; и Дора Янкова;
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 питане от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски; на 1 въпрос от народните представители Александър Паунов и Антон Кутев;
и на 3 въпроса с писмен отговор от народния представител Дора Янкова;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на 1 въпрос от народния представител Крум Зарков;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Кристина Сидорова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос от народните представители Иван Ченчев и Димитър Данчев.

Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Деан Станчев се отлага негов въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Поради ползване на платен годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.
Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова.
Поради предварително поет неотложен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.
Поради участие във Видеоконференция на Съвета на Европейския съюз по „Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.
Форма за търсене
Ключова дума