Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
03/07/2020
I. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно мерки за подпомагане на туристическите агенции и туроператорите.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно Наредба за условията и реда за определяне на местата по чл. 10а, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях.

3. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно летния туристически сезон 2020 г.

II. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ относно авиационния шум от летище София.

2. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА и ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно разрешение за възстановяване на аварийното водоподаване към гр. Радомир от каптаж "Врелото" чрез помпена станция "Крапец".

III. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА и ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА относно неизплащане на договорените с колективните трудови договори допълнителни плащания на учители.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно Националното външно оценяване по български език и литература за VII - ми клас, проведено на 15.06.2020 г.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно уволнението на Д. Г. П. - старши учител в Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий" - Тополовград.

IV. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно осигуряване на конкурентна среда на пазара за бутилки с втечнен газ.

2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно размера на вземанията на български фирми, кооперации и други юридически лица от българските общини.

V. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА, ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно издадено Разрешение № 524 от 13 декември 2019 г. на "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД (дъщерно дружество на международната минна компания със седалище в Канада - "Дънди Прешъс Металс" Инк.) за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола", разположена на територията на две области (Стара Загора и Пловдив) и на пет общини (Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово) и сериозното обществено недоволство от това.

VI. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ относно доизграждане на път III-8611 "Белица - Загражден" от км 10+430 до км 18+000 и от км 18+050 до км 19+600.

2. Въпрос от н.п. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно проваленото изпълнение на проект по Оперативна програма "Региони в растеж" в Ловеч.

3. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно липсата на шумоизолираща стена на АМ "Струма" при кв. Църква, община Перник.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 2 въпроса от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Илиян Тимчев; и Кристина Сидорова; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ерджан Ебатин; и Явор Божанков;
- министърът на труда и социалната политика Деница Сачева – на 1 въпрос от народните представители Полина Шишкова и Кристина Сидорова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 2 въпроса от народните представители Драгомир Стойнев; и Николай Иванов;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков; и Румен Гечев;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 въпрос от народния представител Явор Божанков;
- министърът на икономиката Емил Караниколов - на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Виолета Желева.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народните представите Анна Славова и Кристина Сидорова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпрос от народния представител Боряна Георгиева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.

Форма за търсене
Ключова дума