Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/09/2020
Парламентарен контрол

I. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА относно проблемите на хората със специфичните заболявания - малнутриция и малабсорбция (екстремно ниско тегло, недохраненост и невъзможност за правилно усвояване на хранителните вещества) и мерките, които Министерство на здравеопазването ще предприеме за решаването им.

2. Въпрос от н.п. АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА относно Национална многопрофилна детска болница.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно участието на медицинските стандарти, фармако-терапевтичните ръководства и правилата за добра медицинска практика, съответно правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в изготвянето на обемите и цените, при остойностяването на отделните видове медицинска помощ, включени в Националния рамков договор и при определянето на конкретните стойности на обемите и цените на отделните видове медицинска помощ, включени в Националния рамков договор.

II. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ и ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно осъществяването на навременен и качествен мониторинг на водата в р. Марица и подпочвените води, захранващи кладенците по поречието й.

III. Лъчезар Борисов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно осигуряване на конкурентна среда на пазара за бутилки с втечнен газ.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно бъдещето на "Летище Стара Загора" ЕАД.

На основание чл. 96, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговор със седем дни е поискал министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Чавдар Велинов.
Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народните представители Драгомир Стойнев, Антон Кутев и Крум Зарков към заместник министър-председателя Томислав Дончев;
- 1 въпрос от народния представител Кръстина Таскова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов;
- 1 въпрос от народния представител Димитър Георгиев към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов.
Форма за търсене
Ключова дума