Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/09/2020
Парламентарен контрол

I. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА относно проблемите на хората със специфичните заболявания - малнутриция и малабсорбция (екстремно ниско тегло, недохраненост и невъзможност за правилно усвояване на хранителните вещества) и мерките, които Министерство на здравеопазването ще предприеме за решаването им.

2. Въпрос от н.п. АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА относно Национална многопрофилна детска болница.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно участието на медицинските стандарти, фармако-терапевтичните ръководства и правилата за добра медицинска практика, съответно правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в изготвянето на обемите и цените, при остойностяването на отделните видове медицинска помощ, включени в Националния рамков договор и при определянето на конкретните стойности на обемите и цените на отделните видове медицинска помощ, включени в Националния рамков договор.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно разкриването на Център за направление на пациенти с Covid-19.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ и ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ относно изпълнението на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-C001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".

II. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно система за оценяване на университетите и висшите училища.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката относно приемане без конкурсен изпит за студенти и докторанти на лица, създали изобретения или полезни модели.

III. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ и ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно осъществяването на навременен и качествен мониторинг на водата в река Марица и подпочвените води, захранващи кладенците по поречието й.

2. Питане от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно политиката за мониторинг на водите през 2020 г.

IV. Лъчезар Борисов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно осигуряване на конкурентна среда на пазара за бутилки с втечнен газ.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Кирил Ананиев – на 1 въпрос от народния представител Валентина Найденова; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Христо Проданов;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос и на 1 питане от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народните представители Таско Ерменков и Васил Антонов;
- министърът на икономиката Лъчезар Борисов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Данка Зидарова-Люртова.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Димитър Георгиев към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов;
- 1 въпрос от народния представител Кръстина Таскова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов;
- 1 питане от народния представител Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева;
- 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков към министъра на икономиката Лъчезар Борисов;
- 1 питане от народните представители Любомир Бонев, Кристина Сидорова и Иван Валентинов Иванов към министъра на околната среда и водите Емил Димитров.
Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради неотложен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят Томислав Дончев.
Форма за търсене
Ключова дума