Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/09/2020
Парламентарен контрол

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно изготвяне на национален план с оглед оползотворяването на ресурси, предоставяни от Европейския съюз за преодоляване на здравните и икономически последици от "Ковид 19" и реформите, залегнали в него.

II. Кирил Ананиев, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно получаване на своевременна информация за начислените, дължимите, платените (преведените) суми, погасените задължения и остатък по индивидуалната сметка на данъчно задължените лица, в т.ч. и за минали години.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно предоставяне на финансова услуга от посреднически банкомати.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ и ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно процедура за изграждане на АЕЦ "Белене".

IV. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ, КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА и ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно политика на Министерството на околната среда и водите по управление на водните ресурси на територията на Република България.

2. Въпрос от н.п. РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ относно състоянието на язовир Копринка и кладенците, осигуряващи питейната вода в област Стара Загора.

3. Въпрос от н.п. РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ относно площадки за съхранение на пестициди в с. Яворово, с. Елхово и с. Плоска могила на територията на област Стара Загора.

V. Лъчезар Борисов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно бъдещето на "Летище Стара Загора" ЕАД.

VI. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно осигуряване на средствата за ремонт на довеждащия водопровод от Пречиствателна станция за отпадни води "с.Стоките" до разпределителен водопровод "Буря-Добромирка", общ. Севлиево.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Явор Божанков;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 2 въпроса от народните представители Стефан Апостолов; и Георги Михайлов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 1 питане от народните представители Любомир Бонев, Никола Динков, Радослав Стойчев и Николай Иванов.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.
Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.
Форма за търсене
Ключова дума