Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/09/2020
Парламентарен контрол

I. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно позиция на България по израело-палестинския конфликт.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно функциите на заместник-министър на външните работи, като координатор на борбата с антисемитизма и езика на омразата.

II. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно последиците от предприетите от правителството мерки за справяне с предполагаемото наличие на чума по дребните преживни животни в България.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно шестото изменение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).

III. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно проблеми при преминаването към електронно обучение.

IV. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ относно дейността на Центъра за асистирана репродукция.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно режима в учебните заведения за есенния полусезон за учебната 2020-2021 година.

3. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ относно липса на напредък по доизграждането на новия болничен комплекс на Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон", гр. Ямбол.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ относно PCR тестове за COVID-19 в страната за последните три месеца.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно проблеми на хората с увреждания при подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, които възникват в следствие на недопустими огромни забавяния при освидетелстването им от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК).

V. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно изпълнението на приетия през 2018 г. Закон за физическото възпитание и спорта.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно тежкото финансово състояние на държавно предприятие "Български спортен тотализатор" и неизпълнение на предвиденото от Закона за хазарта финансиране на създаване, реконструкция и/или ремонт на спортни съоръжения в държавните и общински училища.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Стоян Мирчев, Явор Божанков и Антон Кутев;
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на 2 въпроса от народните представители Кристиан Вигенин; и Антон Кутев, Стоян Мирчев и Явор Божанков;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 питане от народните представители Светла Бъчварова, Георги Стоилов, Даниел Йорданов, Добрин Данев, Николай Бошкилов, Румен Георгиев, Цветан Топчиев и Николай Пенев;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Веска Ненчева и Георги Гьоков;
- министърът на икономиката Лъчезар Борисов – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Крум Зарков и Георги Стоилов;
- министърът на финансите Кирил Ананиев – на 1 въпрос от народния представител Николай Тишев; и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Жельо Бойчев.

Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Форма за търсене
Ключова дума