Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/10/2020
Парламентарен контрол

I. Кирил Ананиев, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно финансово подпомагане на общините в България.

II. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ, ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ, ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ, РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ и НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ относно осигуряване на условия за нормално протичане на есенната сеитба в основни зърнопроизводителни райони.

2. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно незаконния добив на дървесина.

III. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно открити опасни отпадъци в землището на община Шумен.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Надя Клисурска-Жекова;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 2 въпроса от народните представители Георги Гьоков; и Георги Михайлов; на 1 питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков.
Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Георги Търновалийски се отлага негов въпрос към министъра на финансите Кирил Ананиев.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на вътрешните работи Христо Терзийски.
Форма за търсене
Ключова дума