Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/10/2020
Парламентарен контрол

I. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ, ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА, ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ и АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА относно как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно Постановлението на Министерски съвет за създаването на вендинг-машини за лекарства.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ относно безплатни ваксини срещу грип за пенсионери над 65 години.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно бъдещия бюджет на НЗОК.

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ, НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ, РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ и НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно реконструкция, рехабилитация и поддръжка на републиканската пътна мрежа.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно водоснабдяването на кв. Мътница, гр. Шумен.

3. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно тежък проблем с водоснабдяването за селата Драма, Крумово и Миладиновци, община Тунджа.

4. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно водопроводната мрежа в град Хасково.

5. Въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ относно неотложен ремонт на път ІІІ-862 гр. Пловдив - с. Лилково.

6. Въпрос от н.п. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ и РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно задължителното възстановяване на тротоари, пешеходни пътеки и отбивки за спирки на път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход.

III. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно нов механизъм за определяне на минималната работна заплата и минимални възнаграждения по браншове, които постепенно да заменят минималните осигурителни прагове.

2. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно размер на гарантирания минимален доход.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно политиката на Министерство на труда и социалната политика в реализирането на задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст.

IV. Христо Терзийски, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно спазване на противоепидемичните мерки в местата за задържане под стража.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ и ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ относно действията на МВР по време на предаването на Абдуллах Бююк на турските власти през август 2016 г.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно действията на Министерство на вътрешните работи по отношение предотвратяване проявите на агресия и посегателства срещу живота и имотите на жители на населени места в Северозападна България.

4. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно издаването и подмяната на лични документи на български граждани.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 6 въпроса от народните представители Красимир Янков (2 въпроса); Лало Кирилов (2 въпроса); Николай Иванов (2 въпроса);
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народния представител Ирена Анастасова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 2 въпроса от народните представители Кристина Сидорова; и Жельо Бойчев;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Джейхан Ибрямов;
- министърът на финансите Кирил Ананиев – на 1 въпрос от народния представител Крум Зарков; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Лало Кирилов, Красимир Янков, Валери Жаблянов, Николай Иванов, Димитър Стоянов и Георги Андреев.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Георги Търновалийски към министъра на финансите Кирил Ананиев;
- 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов.
Форма за търсене
Ключова дума