Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/10/2020
Парламентарен контрол

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно правителствената политика относно борбата с високата детска смъртност в България и демографската криза.

II. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ относно правата на гражданите на България във Великобритания.

2. Въпрос от н.п. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ относно мерки за безпрепятствено пребиваване на българите във Великобритания.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно необходимост от консулски служби в Шотландия, Ирландия и Уелс.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно капацитет за обслужване на българските граждани във Великобритания.

5. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно българската общност в Лондон.

6. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно програма Citizen-Led Engagement Programme към кмета на Лондон.

III. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно функционирането на пенсионерските клубове в условията на извънредно санитарно положение, наложено от епидемията на COVID-19 и продължаващо повече от осем месеца.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ, ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА, ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ и АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА относно как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно Постановлението на Министерски съвет за създаването на вендинг-машини за лекарства.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ относно безплатни ваксини срещу грип за пенсионери над 65 години.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно липсата на противогрипни ваксини.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно бъдещия бюджет на НЗОК.

7. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно политиката на Министерство на здравеопазването, за уведомяване на здравно-осигурените лица, при прекратяване договорните отношения между НЗОК и лечебно заведение за първична медицинска помощ.

8. Питане от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно политиката на Министерство на здравеопазването в борбата с високата детска смъртност.

IV. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно качеството на атмосферния въздух в Перник и мерки за подобряването му.

2. Въпрос от н.п. КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ относно склад за пестициди с. Карлуково, общ. Луковит.

V. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно ремонта на АМ "Тракия" в участъка между Чирпан и Стара Загора.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно воден проблем в община Севлиево и част от селата на община Габрово (с. Яворец, с. Армени, с. Златевци, с. Здравковец, с. Козирог).

3. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно състояние и ремонт на път I-1 от кв. "Княжево" до пътен възел Даскалово.

4. Въпрос от н.п. БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА относно ремонта на автомагистрала "Тракия" - дясно платно.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос от народните представители Димитър Стоянов, Валери Жаблянов, Георги Андреев, Красимир Янков, Лало Кирилов и Николай Иванов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народния представител Станислав Станилов.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова;
- 1 въпрос от народния представител Ирена Анастасова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпрос от народния представител Крум Зарков към министъра на финансите Кирил Ананиев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на вътрешните работи Христо Терзийски.
Форма за търсене
Ключова дума