Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/10/2020
Парламентарен контрол

I. Кирил Ананиев, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно фалита на застрахователна компания "Олимпик" и предприетите мерки в подкрепа на ощетените български граждани.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно постигнатата събираемост на публични държавни вземания (дължимите такси) от хазартния бизнес за периода 2015-2019 г..

3. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно допълнителни финансови средства за училищата в контекста на насоките за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19.

II. Христо Терзийски, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно действия на Министерството на вътрешните работи по проблема с водачите на МПС, употребяващи наркотични вещества и ресурсната осигуреност на министерството за справяне с този проблем.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно инцидент при акция на МВР за противодействие на организираната престъпност на 05.10.2020 г., в гр. София.

III. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА, ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА, МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ, НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план.

IV. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ, КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ и НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно предприети мерки срещу проникването и организация на дейността за защита от поражения, нанасяни от "Дъбова коритуха".

V. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно наказателната процедура срещу България заради екологичната мрежа НАТУРА 2000.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ относно понижение на наличните завирени обеми в значимите язовири.

VI. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно воден проблем в община Севлиево и част от селата на община Габрово (с. Яворец, с. Армени, с. Златевци, с. Здравковец, с. Козирог).

2. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно ремонт на участък от път III - 5006 от км. 0+000 до км. 5+680.

3. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

4. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно финансовите инструменти на правителството за осигуряване изграждането на общински социални наемни жилища.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова; и Явор Божанков; и на 2 въпроса от народните представители Кольо Милев; и Светла Бъчварова;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 въпрос от народния представител Деан Станчев;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Ахмед Ахмедов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 питане от народните представители Николай Иванов и Васил Антонов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ахмед Ахмедов; и Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев; и на 1 въпрос от народните представители Дора Янкова, Любомир Бонев и Теодора Халачева;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев - на 2 въпроса от народните представители Кристина Сидорова и Теодора Халачева; и Смиляна Нитова; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Теодора Халачева; и Георги Гьоков;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на икономиката Лъчезар Борисов – на 1 въпрос от народния представител Румен Гечев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Станислав Станилов към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпрос от народния представител Ирена Анастасова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова.
Форма за търсене
Ключова дума