Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/11/2020
Парламентарен контрол, след приключване на законодателната част за заседанието

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно заплатите в администрацията на Министерството на околната среда и водите.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно финансово подпомагане на туроператори и туристически агенти.

3. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно разходването на публични средства от бюджета на Министерство на туризма.

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ и ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно решение на Народното събрание от 13.12.2019 г. във връзка с разискванията по питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финасовите инструменти, предвидени за това (обн. ДВ. Бр. 100 от 2019 г.).

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно реформа в политиката за пътните такси.

3. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, община Сливен.

4. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно резултатите и бъдещата политика, свързани с въведената в страната ТОЛ-система.

III. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен.

2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ относно две национални програми - за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции и за превенция и контрол на туберкулозата в Република България.

IV. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ и РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ относно атмосферния въздух в община Стара Загора.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно твърдения, базирани на излезлия на 21 октомври доклад CE-Delfi на координиращата организация Европейски алианс за обществено здраве (ЕРНА), че Стара Загора и София са с най-мръсния въздух в Европейския съюз.

V. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно развитието на енергетиката в Република България.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Кирил Ананиев – на 1 въпрос от народния представител Николай Тишев; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Лало Кирилов;
- министърът на труда и социалната политика Деница Сачева – на 1 въпрос от народните представители Веска Ненчева и Виолета Желева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 1 въпрос от народния представител Николай Иванов;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова и Николай Пенев; и Румен Георгиев;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос от народния представител Теодора Халачева;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на 1 въпрос от народния представител Никола Динков; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Ченчев;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Стефан Бурджев и Георги Стоилов.

Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Деан Станчев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков;
- 1 въпрос от народния представител Теодора Халачева към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова;
- 1 въпрос от народния представител Георги Михайлов към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов.

В заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева; министърът на икономиката Лъчезар Борисов; министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева; и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, които във връзка с епидемията от КОВИД-19 са поставени под карантина.
Форма за търсене
Ключова дума