Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/12/2020
Парламентарен контрол

I. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ, ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ и ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ относно развитието на Българо-Северомакедонските отношения в контекста на преговорите за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно официалната позиция на Република България при стартирането на преговорите между Европейския съюз и Северна Македония.

3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно участието на Република България в инициативата "Три морета".

4. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно Програма за подкрепа на организации на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония, с българско самосъзнание.

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно представителство в местната власт на българската диаспора в Украйна, след проведените административни реформи и местни избори.

6. Питане от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ относно политиката на Република България спрямо новосъздадената държава Княжество Нова Атлантида.

II. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно развитието на енергетиката в Република България.

III. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно реформа в политиката за пътните такси.

2. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно резултатите и бъдещата политика, свързани с въведената в страната ТОЛ-система.

3. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно възможността за незабавен ремонт на републикански път ІІІ-305 - Ясен - Крушовица - Садовец - Ъглен - Дерманци - Торос - Боаза.

IV. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно финансовото подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период.

V. Десислава Ахладова, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно процедури за придобиване на българско гражданство.

VI. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно необходимост от Стратегия за подкрепа на педагогическите кадри.

2. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА и ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно мерките на Министерството на образованието и науката за подкрепа на учителите в условията на пандемията COVID-19.

3. Въпрос от н.п. АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА и ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА относно действията на Министерството на образованието и науката по подготовката на учебната 2020 - 2021 г., в контекста на продължаващата пандемия.

4. Въпрос от н.п. ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА и ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА относно привличане на чуждестранни студенти в българските висши училища и насърчаване на професионалната реализация в България на българските студенти, завършили в чужбина.

VII. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно предприетите от Вас като принципал на 30% от акциите на приватизираната фирма "Български морски флот" АД конкретни действия в периода февруари - ноември 2020 г. за защита на държавния интерес.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 2 въпроса от народните представители Кристина Сидорова и Виолета Желева; и Анастас Попдимитров и Нона Йотова; и на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков и Георги Йорданов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос от народния представител Дора Янкова;
- министърът на труда и социалната политика Деница Сачева на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Дора Янкова (2 въпроса); и Надя Клисурска-Жекова (2 въпроса);
- министърът на културата Боил Банов – на 2 въпроса от народните представители Полина Шишкова и Анастас Попдимитров; и Полина Шишкова.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Крум Зарков към министъра на правосъдието Десислава Ахладова;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Емил Димитров;
- 1 въпрос от народния представител Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.Форма за търсене
Ключова дума