Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/11/2003
I. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно начало на процедурата на ОВОС за проект "Изграждане на АЕЦ - Белене".
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно решение на ОВОС на Общия устройствен план на високопланинския спортно-туристически комплекс "Сютка", област Пазарджик.

II. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:
Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно използването на помощта от Европейския съюз и управлението на проекти по програма ФАР за интеграция на ромите в България.

III. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ и БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ относно изпълнението на договора за приватизационна продажба на 55% от капитала на "Плевенско пиво" АД - гр. Плевен.
2. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно производство на автомобилни гуми.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно продажбата на пшеница, освободена от държавния резерв.

IV. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно интегрирането на децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно корупцията в българското образование.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно освобождаването на началника на РИО на Министерството на образованието и науката -Пазарджик, г-жа Ангелина Сурлекова.

V. Пламен Панайотов, заместник министьр-председател ще отговори на:
Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА, МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно мерките за подобряване на дейността на правителството по изпълнението на програмата за присъединяване на Република България в Европейския Съюз.

VI. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно цените на електроенергията за 1 Kwh в действащите договори за износ на електроенергия.
2. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно политиката на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси по отношение на бъдещата експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".

VII. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позицията и намеренията на правителството относно необходимостта от транспониране на разпоредбите от проекта за Европейска Конституция в националната ни нормативна уредба.

VIII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно построяването на околовръстен път край град Стара Загора и достроявано на магистрала "Тракия" в участъка Оряхово - Стара Загора.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно завършване на стоителството на водопровода до село Гостилница, община Дряново.
3. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно необходимостта от завършване на пречиствателно-обезманганителна станция за питейна вода - гр. Свищов.

IX. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно политиката на правителството за борбата срещу организираната престъпност.

Х. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно извършено нарушение на Закона за опазване на земеделските земи в района на с. Боровица - община Белоградчик.
2. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно незаконна сеч на дървесина в землището на с. Стакевци, община Белоградчик.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно състоянието на млекопроизводството в страната и изкупната цена на млякото.

XI. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно политиката на правителството в осигурителната система.
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно политиката на правителството относно размера на обезщетенията за временна неработоспособност поради общо заболяване.
3. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изпълнението на мерките, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта.
4. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно ефективността на националната програма "От социални помощи към заетост".
5. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата.

XII. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно поставяне на стикери върху лекарствени средства реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса.
2. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изваждане от пациентските листи и лишаване от редица здравни услуги на лица, които не са плащали здравноосигурителни вноски.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ относно очакваното изпълнение на Бюджет 2003 г. по консолидирания бюджет в частта разходи за здравеопазване.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно закриването на МБАЛ, община Белене, съгласно разпространената в началото на месец септември информация.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно критериите за оценка на дейността на ръководствата на болниците с преобладаващо държавно участие.
6. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно позитивната листа за лекарствата.
7. Актуален въпрос от н.п. КРЬСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изпълнението на бюджета на НЗОК за 2003 г.
8. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно намаляването с 12% на цената на клиничните пътеки от 1 октомври 2003 г.
9. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно ограничаването на свободния достъп до специалисти на децата до 6 години и бременните жени.
10. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно освобождаването на д-р Петко Митев като управител на болница (МБАЛ) в Пазарджик.
11. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на лекарства и медицински изделия за нуждите на болните от диабет.

На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат отговорите на:
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева - на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов;
- министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова - на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов и на питане от народния представител Васил Калинов.
Във връзка с поети ангажименти по повод посещението на министър-председателя на Черна гора, министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски не може да участва в заседанието за парламентарен контрол.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:
- заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев;
- министърът на младежта и спорта Васил Иванов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на отбраната Николай Свинаров, министърът на външните работи Соломон Паси, министърът на финансите Милен Велчев и министърът на културата Божидар Абрашев.
Поради отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър Калчев.

Форма за търсене
Ключова дума