Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/11/2003
I. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно становище на Министерството на околната среда и водите по повод на възстановяването на собствеността върху 986 идеални части от дворно място на ул. "Екзарх Йосиф" № 24 в София.

II. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ и БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ относно изпълнението на договора за приватизационна продажба на 55% от капитала на "Плевенско пиво" АД - гр. Плевен.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно изпълнението на следприватизационните задължения от "Сигмакар" ООД.

III. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно проблемите на "Интендантско обслужване" ЕАД - клон Калофер.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно развитието на "ТЕРЕМ" - ЕАД.

IV. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно извършено нарушение на Закона за опазване на земеделските земи в района на с. Боровица - община Белоградчик.
2. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно незаконна сеч на дървесина в землището на с. Стакевци, община Белоградчик.

V. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно поставяне на стикери върху лекарствени средства реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса.
2. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изваждане от пациентските листи и лишаване от редица здравни услуги на лица, които не са плащали здравноосигурителни вноски.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ относно очакваното изпълнение на Бюджет 2003 г. по консолидирания бюджет в частта разходи за здравеопазване.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно закриването на МБАЛ, община Белене, съгласно разпространената в началото на месец септември информация.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно критериите за оценка на дейността на ръководствата на болниците с преобладаващо държавно участие.
6. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно намаляването с 12% на цената на клиничните пътеки от 1 октомври 2003 г.
7. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно ограничаването на свободния достъп до специалисти на децата до 6 години и бременните жени.
8. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на лекарства и медицински изделия за нуждите на болните от диабет.

VI. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:
Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно опасностите, свързани със стабилността на жилищните блокове "Република" в гр. Добрич, след земетресенията през 1972 г. и 1988 г.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на питане от народния представител Евгени Чачев;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на 2 актуални въпроса от народния представител Моньо Христов;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов.
На основание чл. 78, ал. 4, поради отсъствието на народния представител Панайот Ляков, се отлага отговора на негов актуален въпрос от министъра на здравеопазването Славчо Богоев,
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:
- заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев;
- министърът на финансите Милен Велчев;
- министърът на младежта и спорта Васил Иванов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски, министърът на външните работи Соломон Паси, министърът на труда и социалната политика Христина Христова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски и министърът на културата Божидар Абрашев.
Поради отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър Калчев.

Форма за търсене
Ключова дума